Capio
Capio
Capio

Ångest och Depressions- mottagning vinnare av årets Digifysiska Prestation

16 februari 2022

Årets Digifysiska Prestation är en utmärkelse som delas ut av Capio Specialistkliniker till en verksamhet som gjort särskilda utvecklingsinsatser med hjälp av digital teknik. Årets vinnare är Capio Psykiatri Ångest och Depressionsmottagning som integrerat den digifysiska vården i sitt arbete med digitala videmöten.

Capio Ångest och Depression är en mottagning som vänder sig till vuxna patienter med svår ångest och/eller depression. Deras uppdrag är att hjälpa patienter som ingår i målgruppen med utredning och behandling med såväl läkemedel som psykologiska behandlingsinsatser. När pandemin startade i mars 2020 fick enheten ställa om sina arbetssätt för att bibehålla tillgängligheten och kontinuiteten i vården. Under 2021 blev den digifysiska vården en väl integrerad och etablerad del av vårdutbudet.

– Arbetssättet är helt anpassat för denna typ av vård där den digitala vården skapar nya möjligheter i vårdutbudet, till exempel genom att kunna individualisera behandlingen utifrån patientens behov och kontext och att effektivisera möjligheterna till behandling så att det blir möjligt att erbjuda fler patienter vård, säger Susanne Hellström, regionchef Capio Psykiatri.

Resultaten visar en ökad tillgänglighet för patienten och dess anhöriga samtidigt som arbetsmiljön har förbättrats och möjliggjort vård på distans även för personalen. Andelen inställda besök har minskat tack vare det nya arbetssättet och det har också gett bättre utfall i vården kvalitet. Idag kan vi anpassa vården efter behoven i större utsträckning där patienten ibland kommer fysiskt, ibland digitalt och anhöriga kan delta på det sätt som passar dem. 

Digital teknik för en ännu bättre vård

Capio Specialistkliniker har i uppdrag att utveckla vårdens kvalité och tillgänglighet. Det finns många sätt att göra det på.

– I årets Digifysiska Prestation vill vi lyfta fram den utveckling som möjliggjorts tack vare digital teknik. Det krävs både mod, vilja och en portion anamma för att lyckas med digital vårdutveckling där största utmaningen oftast är att få med sig alla medarbetare i viljan att jobba enligt nya arbetssätt, säger Victoria Bohlin, affärsområdeschef Capio Specialistkliniker.

De fem nominerade bidragen har gjort bedömts efter fyra kriterier: patientpåverkan, medarbetarpåverkan, medicinsk kvalitet och breddinförande.

Juryns motivering till vinnande bidraget

Capio Psykiatri Ångest och Depressionsmottagning har vid pandemins start visat på mod, kreativitet och lösningsförmåga när en svårt sjuk patientgrupp behövde vård med kontinuitet och kvalitet trots begränsande restriktioner för både patienter och personal.
Med videolösningen har enheten tillhandahållit valmöjligheter för patienten och dennes anhöriga vilket ökat tillgängligheten till vården, säkerställt kontinuitet i behandlingen, och gett personalen möjlighet till arbete på distans när så krävs. Enheten har lyckats få med sig samtliga kliniska medarbetare i nya arbetssätten och den nya vårdformen har gett konkreta resultat i form av lägre andel uteblivna besök (trots pandemin), förbättrade kvalitetsutfall inom flera områden och låg sjukfrånvaro. Enheten har visat att Capios ledord "digitalt när det möjligt, fysiskt när det behövs" är verklighet och resultatet av omställningsarbetet har haft positiv påverkan i Capiomodellens samtliga delkomponenter.

Resan har gått från 19 genomförda videobesök 2019, dryga 5000 under 2020 och över 11 000 videobesök under 2021 vilket är mer än 30% av enheten vårdbesök. Hatten av för Capio Psykiatris Ångest & Depressionsmottagning som är vinnare av Årets Digifysiska Prestation 2021. Ni lever som Capio lär "digitalt när det möjligt, fysiskt när det behövs".

Övriga nominerade till Årets Digifysiska Prestation är Capio Centrum för Smärta och Utmattning, Capio Gynekologi, Capio Ögon och Capio Ortopediska Huset.

Följ Capio i sociala medier