Capio
Capio
Capio
fasad Capio Hälsocentral Gävle

Delaktighet och dialog med patienten, viktigast enligt Capio hälsocentral Gävle

14 februari 2022

I årets nationella patientenkät, där patienterna själva får svara på frågor om hur de upplever sin vård, får Capio Hälsocentral Gävle höga poäng när det gäller delaktighet. Undersökningen visar att patienterna känner hög delaktighet i sin vård och att läkaren tar hänsyn till patientens egna erfarenheter.

Capio Hälsocentral Gävle får höga poäng i årets patientenkät när det gäller kategorin emotionellt stöd. Verksamhetschef Nina Blomgren berättar att en anledning till detta är att hälsocentralen har egen fast bemanning där personalen har jobbat länge. Det gör att personalen lär känna sina patienter på riktigt. I kategorin emotionellt stöd får hälsocentralen 88,3 % jämfört med Sveriges andra vårdcentraler och hälsocentraler som ligger 76,6 %.

– Vi har alltid en dialog tillsammans med patienten där vi går igenom patientens planering och vad nästa steg är. Vi säkerställer att patienten tagit emot och förstått all information. Vi pratar med patienten och inte om patienten, säger Nina Blomgren, verksamhetschef på Capio hälsocentral Gävle.

Undersökning visar också att patienterna upplever sig ha hög delaktighet i sin vård. På frågan om vad patienten kan göra själv för att förbättra sin hälsa får Capio Hälsocentral Gävle 85,4 % jämfört med andra mottagningarna i Sverige som ligger på 70,3 %. Det hänger ihop med nästa fråga i undersökningen som handlar om huruvida läkaren tog hänsyn till patientens egna erfarenheter av sin sjukdom. Här är siffrorna för hälsocentralen hela 91 % jämfört med resten av Sverige som ligger på 81 %.

– För oss är det allra viktigaste att patientens erfarenheter lyfts, patienten är den som känner sin kropp bäst. Den kunskapen är ovärderlig för att vi ska kunna ge patienten rätt vård, säger Nina Blomgren, verksamhetschef på Capio hälsocentral Gävle.

Nina berättar att de utvärderar sina avvikelserapporter när det gäller just trygghet och bemötande för att patientens upplevelse ska bli så bra som möjligt.

– Bemötande är något vi ständigt jobbar med, våra patienter ska alltid mötas med ett leende, avslutar Nina Blomgren, verksamhetschef på Capio hälsocentral Gävle.

Läs mer om nationella patientenkäten

Här kan du läsa mer om patientenkäten och jämföra resultat mellan olika mottagningar i Sverige. Primärvård 2021 (patientenkat.se)

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman