Capio
Capio
Capio
Hjärtsjukvården St Görans Sjukhus

Hjärtsjukvården på Capio S:t Görans sjukhus bäst i Sverige

2 mars 2022

Igår publicerades SWEDEHEARTS årsrapport för 2021. Hjärtsjukvården på Capio S:t Görans Sjukhus hamnade på första plats i det samlade kvalitetsindexet för SWEDEHEART, och är ensamt i Stockholm med att uppfylla målet att över 80 % av patienter som har en mindre hjärtinfarkt ska få en angiografi inom 48 timmar.

I SWEDEHEARTS kvalitetsindex för 2021 är Capio S:t Göran det enda sjukhus som uppnår 9 poäng. Det är därmed en ytterligare förbättring jämfört med 2020, då sjukhuset fick en delad andra plats i landet.

Så här kommenterar Hjärtklinikens verksamhetschef Annica Ahl resultatet.

– Tack till alla fantastiska medarbetare på Hjärtkliniken som genom hårt, medvetet förbättringsarbete, teamwork, djupt kunnande och engagemang bidragit till att Capio S:t Göran tog förstaplatsen mitt under brinnande pandemi. Jag och framför allt våra patienter är så tacksamma för era insatser!

Hög – och bred – kvalitet inom hjärtsjukvården

Under 2021 har vissa av målvärdena i SWEDEHEART höjts, och därmed har det blivit svårare att uppnå höga poäng. Under året har därför medarbetarna på Hjärtkliniken arbetat hårt för att nya de nya målen och bibehålla en hög ranking - vilket nu lyckats.

– SWEDEHEARTS kvalitetsregister speglar alla delar i hjärtinfarktvården - akut omhändertagande, vård på HIA och andra avdelningar, behandling på angiolab och uppföljning 1 år på hjärtcentrum. För att få högsta resultat krävs att alla delar fungerar och samverkar, säger Annica Ahl, verksamhetschef på Hjärtkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus.

God uppföljning förutsättning för kvalitet

Ett resultat på Hjärtkliniken som sticker ut i kvalitetsindexet för 2021 är uppföljning 1 år efter genomgången hjärtinfarkt. Där har teamet på sekundärpreventionsmottagningen på Hjärtcentrum säkerställt att hela 93 % av alla patienter under 80 år som haft en hjärtinfarkt har följts upp enligt kvalitetsregistret Sephias kriterier. Det är en viktig förutsättning för fortsatt god och säker vård på kort och lång sikt.

Utöver SWEDEHEARTS index så uppnådde Capio S:t Göran 5 av 5 kriterier i kvalitetsregistret SCAAR, för tredje året i rad. SCAAR är ett register som mäter kvalitet inom koronarangiografier och PCI-behandlingar.

Läs årsrapporten här

Årsrapporten finns att läsa på Swedehearts webbplats: Årsrapport 2021 (uu.se)

Följ Capio i sociala medier