Capio
Capio
två personer talar

En trygg död i främmande land – ett projekt för att höja den interkulturella vårdkompetensen

28 april 2022

Capios palliativa slutenvård i Sollentuna arbetar ständigt med transkulturella frågor. Ett pågående projekt är ”En trygg död i främmande land”, ett förbättringsarbete för att höja den interkulturella vårdkompetensen inom den palliativa slutenvården.

Capio Palliativ slutenvård Sollentuna (SPSV) har fått medel från Regionala cancercentrum (RCC) för att arbeta med transkulturella frågor under 2022. Projektet ”En trygg död i främmande land – ett förbättringsarbete för att höja den interkulturella vårdkompetensen inom palliativ slutenvård” är ett exempel på pågående arbete. Bakom initiativet står bland annat Linda Martinson, verksamhetschef för Capio SPSV Sollentuna som berättar.

– Våra patienter kommer från olika bakgrunder och kulturer, något som fick oss att inse att vi behöver ligga steget före när det kommer till vårt bemötande. Utifrån kulturella aspekter så är det väldigt olika hur vi möter döden men även hur vi pratar om den. Det finns en skillnad som inte alltid är så enkel att förstå. Genom det här projektet önskar vi se till att minska missförstånden i våra patientkontakter och på så sätt leverera ännu bättre vård för våra patienter, säger Linda Martinson.

Linda berättar att de har startat upp projektet och ligger före i planeringen. Initialt finns en mindre projektgrupp som består av henne själv, kurator, arbetsterapeut och representanter från Transkulturellt centrum. Tanken är att projektet ska dra i gång i sin helhet under april månad.

– Vi ansökte om 100 000 kronor från RCC för att kunna bedriva det här förbättringsarbetet men fick tillbaka att de gillar projektidén så pass mycket att de i stället beviljade oss 200 000, med motiveringen ”Vi vet att ni levererar”, säger Linda Martinson.

Nära samarbete med Transkulturellt centrum

Linda tror att det nära arbetet med Transkulturellt centrum kommer vara avgörande för projektet.

– De kommer vara på plats hos oss för att stötta arbetet med att öka kunskap kring ämnet men även för att ta fram verktyg som ska hjälpa oss att ställa rätt frågor till patienterna. Under april är tanken att tematisera frågor kring ämnet så att vi kan ställa de redan vid inskrivning. För att göra detta kommer vi använda delar av ett verktyg som heter kulturformuleringsintervjun, vilket vi fick tips om via Transkulturellt centrum, som adresserar de frågorna vi önskar få svar på, säger Linda Martinson.

Olika typer av frågor

Vi får många olika typer av frågor. Det kan vara allt från ”vad tror du är orsaken till din sjukdom” till ”hur ser din familj på den här sjukdomen”. Allt för att få en uppfattning av patienten och vad för utmaningar vi står inför. I slutändan så vill vi att både patient och anhöriga ska känna sig nöjd över den vård som de får hos oss på Capio SPSV Sollentuna.

– Vår förhoppning är att förbättringsarbetet ska öka chanserna till en värdig och trygg död oavsett kulturell bakgrund och diagnos. Men samtidigt så hoppas vi att det ska innebära en trygghet för vår personal genom att ingjuta mod när det kommer till att prata om de här frågorna. Detta vill vi göra genom att ta fram nya arbetssätt som underlättar för personalen och som även kan spridas till andra enheter, avslutar Linda Martinson.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman