Capio
Capio
Capio
Bild från när hjälpsändningen från Capio S:t Görans Sjukhus levererades till Ukraina i natt.

Hjälp från Capio S:t Göran når Ukraina

27 april 2022

Natten till idag levererades en hjälpsändning på 2 ton med sjukvårdsmaterial från Capio S:t Görans Sjukhus till universitetssjukhuset i staden Ternopil i Ukraina. Hjälpsändningen innehåller bland annat förbandsmaterial, läkemedel och desinfektionsmedel som kommer till användning och som verkligen behövs i Ukraina.

Det är specialistläkare Carl Tosterud på Akutkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus, som tillsammans med en tidigare kollega, Katarina Rönnqvist från ambulanssjukvården, startat en egen insamling för sjukvården. Genom kontakter på hälsodepartementet i Ternopil har de kunnat organisera hjälpsändningar som når fram till de som behöver det mest, berättar Carl Tosterud.

– Ternopil ligger i ett relativt lugnt område i Ukraina, och har hittills inte utsatts för större bombningar. Därför passar det bra som mottagare av material. Därifrån kan det som behövs akut köras till sjukhus närmare frontlinjen, medan annat som till exempel utrustning för barnkirurgi har fördelats till barnsjukhus i Kiev. Annat sjukvårdsmaterial kan användas för vård av de många flyktingar som samlats i regionen, säger Carl Tosterud, specialistläkare på Capio S:t Görans Sjukhus.

Flera hjälpsändningar från Capio S:t Göran

Hjälpsändningen från Capio S:t Görans Sjukhus är den andra i ordningen som skickats genom detta arbete. Den innehåller bland annat förbandsmaterial, läkemedel och desinfektionsmedel, som kommer till bra användning för att behandla krigsskador.

– Vi fick tillåtelse att skicka ut en förfrågan om hjälp till alla enheter på sjukhuset, och har fått väldigt bra hjälp från bland annat Avdelning 32, IVA, IMA, Akutmottagningen, Avdelning 50 och Onkologisk dagvård. Även andra avdelningar på sjukhuset har visat sitt stöd och kunnat skänka materiel, berättar Carl Tosterud.

Hjälp som kommer till användning

Från sjukhuset i Ternopil har de fått listor på vilken materiel och utrustning som önskas.

– Det känns bra att veta att det är saker som behövs, och som kommer direkt till användning. Vi har samlat ihop det här i Stockholm och lastat en lastbil. Sen är det kollegor till oss som kört den direkt till polsk-ukrainska gränsen. Där har representanter från sjukhuset i Ternopil och regionens hälsodepartement tagit emot materialet, lastat om och sett till att de kommit fram till sjukhuset. Det känns bra att vi har kunnat göra det så pass snabbt, och med så lite kostnad och administration som möjligt, avslutar Carl Tosterud. 

På bilden ser vi Carl Tosterud som fått ett tackdiplom från hälsodepartementet i Ternopil.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman