Capio
Capio
Capio
patient tar blodprov

Effektivare provtagning gör att fler kan ta prover i Rydsgård

24 maj 2022

På Capios vårdcentral i Rydsgård har man hittat ett nytt arbetssätt som gör provtagningen snabbare och effektivare. Genom att förbereda remissen dagen innan patienten kommer sparas tid vid själva provtagningen. Det gör att fler patienter kan ta sina prover, även de som har svårt att få tid på sin egen vårdcentral.

När pandemin startade ändrades rutinerna för provtagning på vårdcentralen så att alla tider för provtagning blev tidsbokade. I tidböckerna kunde man se om det var en intern provtagning som skulle göras, det vill säga att det är en doktor på vårdcentralen som beställt ett prov, eller om det var en extern provtagning, det vill säga prover som någon annan vårdenhet beställt. Vid en extern provtagning har patienten med sig remissen från den vårdenhet som beställt provet vilket gör att själva provtagningen går väldigt snabbt och smidigt. Vid en intern provtagning behöver labbet själva förbereda remissen innan provet kan tas.

Det var då sjuksköterskorna på vårdcentralen kom på en smart idé. I stället för att förbereda den interna remissen när patienten kom för att ta sina prover, så förbereds remissen dagen innan. Eftersom varje provtagning står i tidbokningen kan personalen se vilka interna remisser som behöver göras.

– Det tar cirka 3 minuter att förbereda själva remissen, vilket kan uppfattas som ingen tid alls. Men i stället för att patienten behöver sitta och vänta medan remissen görs, så förbereds den dagen innan och vi kan använda tiden i labbet till att ta ännu fler prover, Cecilia Nilsson, verksamhetschef på Capio Vårdcentral Rydsgård.

Genom att förbereda de interna remisserna dagen innan har vårdcentralen ökat kapacitet med minst det dubbla.

– Man brukar räkna att det tar 15 minuter att ta prover på en person. Vi kan ta emot 2–3 personer på samma tid. Det gör att vi kan ta emot ännu fler personer som behöver ta sina prover, säger Cecilia Nilsson.

Cecilia flikar in att det givetvis tar längre tid om det är ett barn som ska prover.

Ökad tillgänglighet för patienterna

Patienterna på vårdcentralen är väldigt nöjda med det nya arbetssättet.

– Vi upplever att det är en väldigt bra tillgänglighet för patienterna. Nu när vi gör fler provtagningar, kan många som ska vara fastande få en tid tidigt på morgonen. Vi är oftast 2 personal på laboratoriet, varav den ena tar själva blodprovet och den andra gör klart remissen tar eventuella urinprov, lokala prover eller fixar allt runtomkring. Vi har ett väldigt bra flyt och bra samarbete. Kör det ihop sig, delar vi oss och får det ändå att flyta, säger Josefine Håkansson, undersköterska på Capio Vårdcentral Rydsgård.

Andra vårdcentraler har svårt att ta emot sina patienter

Sedan en tid har vårdcentralen i Rydsgård märkt en ökning av personer som är listade på andra vårdcentraler i närheten som tar kontakt med vårdcentralen och frågar om de får ta sina prover hos dom.

– Patienterna upplever att deras egen vårdcentral inte hinner genomföra provtagningen och därför kommer de till oss i stället, säger Cecilia Nilsson, verksamhetschef på Capio Vårdcentral Rydsgård.

Det kan handla om att man behöver ta prover inför ett besök på en annan vårdverksamhet och att proverna behöver tas en viss tid innan besöket.

– Flera patienter som kontaktar oss berättar att de har svårt att komma i kontakt eller få tid på sin egen vårdcentral. Vi tar självklart emot de patienter som kontaktar oss. Tack vare att vi har effektiviserat provtagningen så har vi möjlighet att ta emot ännu fler patienter, även de som inte är listade hos oss, avslutar Cecilia Nilsson, verksamhetschef på Capio Vårdcentral Rydsgård.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman