Capio
Capio
Capio
Astma/KOL–teamet på Capio Orust vinner patientpris

Astma/KOL–teamet på Capio Orust vinner patientpris

6 juli 2022

Varje år delar Forum för Health Policy ut ett pris där patienterna själva får nominera sin vårdgivare. I år gick priset till Astma/KOL-teamet på Capio Vårdcentral Orust för deras arbete med digitala verktyg som skapar trygghet och kontinuitet, efter att patienten Berit Strandberg Mattsson nominerat sitt team.

Capio Vårdcentral Orust arbetar man på ett särskilt sätt, i team runt varje patient. Målet är att patienten ska kunna träffa samma vårdgivare, vid både planerade och akuta besök. Johan Ellegård är verksamhetschef på vårdcentralen och han tror att det är vårdcentralens särskilda arbetssätt som är en av faktorerna till att deras Astma/KOL-mottagning har fått årets patientpris av Forum för Health Policy.

– Hela vårdcentralens koncept bygger på att arbeta teambaserat och det har blivit ett naturligt arbetssätt även på våra kronikermottagningar. För just astma-/KOL-teamet har detta varit särskilt lyckosamt och resultatet är en god, högkvalitativ vård för denna patientgrupp, säger Johan Ellegård, verksamhetschef på Capio Vårdcentral Orust.

Eva Liljeqvist började arbeta som astma-KOL sköterska på vårdcentralen 2016 och insåg snabbt att de behövde arbeta på ett annat sätt.

– När jag började här hade vi så många svårt sjuka patienter som satt utanför dörren och väntade, det hade inte funnits någon astma-KOL-sjuksköterska här tidigare. Jag kände direkt att det här kommer jag inte kunna klara ensam, jag måste ha hjälp av ett team, säger Eva Liljeqvist, astma-KOL-sjuksköterska på Capio Vårdcentral Orust.

Eva berättar att teamet runt astma/KOL-patienterna består av sjuksköterska, fysioterapeut, läkare, kurator, arbetsterapeut, hälsopedagog och dietist, då denna patientgrupp ibland kan ha flera sjukdomar.

– Vi jobbar med interprofessionell samverkan och där krävs att vi har alla yrkeskategorier med, för att vi är bra på olika saker. Det är det viktigaste för att patienten ska få bästa möjliga vård, säger Robert Häger som arbetar som fysioterapeut i Astma/KOL-teamet.

Pandemin öppnade upp för digitala verktyg

När pandemin startade fick vårdcentralen ställa om sin verksamhet och hade inom loppet av fem dagar startat upp digitala kanaler med chatt och möjlighet till videomöten på vårdcentralen. Tack vare det digitala flödet kunde vårdcentralen behålla kontakten med några av sina astma-/KOL-patienter.

– De patienter som var osäkra på systemet försökte vi stötta med utbildning och vi fick hantera ett stort söktryck både i chatten och i telefonrådgivning. Under en lång period hade vi ingen möjlighet att utföra vare sig spirometrier eller fysiska teambesök och dessa alternativa arbetssätt blev då ofta räddningen för patientgruppen, tillsammans med fysiska hembesök av rehab vid behov, säger Eva Liljeqvist och Robert Häger.

När pandemin var över såg vårdcentralen till att integrera den digitala delen i uppföljningen av sina astma-KOL-patienter, för att skapa ytterligare förutsättningar för patienterna att känna sig trygga och välinformerade.

– Att tilldelas priset från Forum för Health Policy är för oss oerhört hedrande och ett kvitto på att vi är rätt väg. Vi är särskilt stolta över vissa delar och några saker kan vi utveckla vidare, säger Johan Ellegård.

Juryns motivering av priset

”Astma/KOL-teamet på Capio Vårdcentral Orust har genom stöd och utbildning skapat trygghet hos patienter med kroniska sjukdomar. De har använt digitala verktyg på ett naturligt sätt för uppföljning och återkoppling och spridit ny kunskap till patienter, kollegor och andra institutioner. Teamet vinner årets patientpris för att de genom kontinuitet, lyhördhet och helhetssyn behandlar hela människan”.

Det är patienten Berit Strandberg Mattsson som ligger bakom nomineringen av Astma/KOL-teamet.

– Jag känner mig mycket nöjd med den omtanke och hjälp teamet visar mig och min make. En omtanke som inte begränsar sig till mina lungproblem, astma och KOL, som jag haft sedan jag var barn, utan till hela mig och min livssituation tillsammans med min man. Det är en stor trygghet för oss att ha denna kontakt och att den sker med kontinuitet och ett helhetsperspektiv där också mina rädslor tas på allvar, berättar Berit Strandberg Mattsson.

– Jag som anhörig blir också inblandad i teamet och får del av utbildningen och instruktionerna som Berit får. Det skapar en stor trygghet för oss. Vi vill gratulera hela teamet, det är så genomgående att ni målmedvetet arbetar tillsammans, avslutar Berits man Gunnar Strandberg Mattsson.

Film från Capio Vårdcentral Orust

Följ Capio i sociala medier