Capio
Capio
bil

Capio rustar för ökat behov av hemsjukvård genom förvärv av PR Vård

6 juli 2022

Capio Närsjukvård har slutit avtal om att förvärva 100% av aktierna i PR Vård. PR Vård bedriver hemsjukvård i fem av åtta primärvårdsområden i Stockholms län samt driver en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning och en vårdcentral på Södermalm. Förvärvet kompletterar och stärker Capios medicinska vårdutbud i Stockholm.

PR Vård har ca 600 anställda och utför närmare 1 000 000 hemsjukvårdbesök om året.

”Behovet av hemsjukvård i Stockholm växer stadigt, åldersspannen >70 och >80 förespås öka med 2,6 respektive 4,9 % per år fram till 2030. Samtidigt stannar många äldre i hemmet längre upp i åldrarna. Vi inom Capio med vår starka kompetens inom medicin och kvalitetsarbete, tillsammans med PR Vård och deras fina resultat inom hemsjukvård kommer nu att vara väl rustade för att ta oss an den demografiska utmaningen” säger Fredrik Gunmalm, VD Capio Närsjukvård.

Affärsområdet Capio Närsjukvård erbjuder primärvård, rehabilitering och viss specialistvård vid 110 mottagningar spridda över tolv landsting och regioner i Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Gunmalm, VD

0739-94 87 31

Följ Capio i sociala medier