Capio
Capio
Capio
Abortmottagningens barnmorskor Sandra Rubio och Annelie Hansson

“Abort – en mänsklig rättighet”

28 september 2022

Idag är det internationella aborträttsdagen och för Sandra Rubio och Annelie Hansson – barnmorskor på Capios Abortmottagning i Solna – är det viktigt att poängtera att möjligheten till abort är en mänsklig rättighet. Tillsammans har dem över 42 års erfarenhet av abortvård och genomför ungefär 1500 mediciniska aborter varje år. I en intervju berättar de om Abortmottagningen i Solna som är en del av gynekologmottagningen i Solna Centrum. Hit är alla välkomna som vill avbryta sin graviditet.

Capio Gynekologi Abortmottagning i Solna

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till abortmottagningen.

Så går processen till

Sandra berättar att det i regel är korta väntetider på Abortmottagningen i Solna och patienterna bokas in hos antingen henne eller Annelie.

– Under besöket ingår frågor om hälsohistoria, en gynekologisk undersökning med vaginalt ultraljud, preventivmedelsrådgivning samt information om abortmetoder och tablettutdelning om man vill genomgå en medicinsk abort, säger Sandra Rubio.

De personer som kommer till Abortmottagningen kan även få sin p-stav insatt när de inleder sin abort, annars erbjuds ett återbesök. Efter behandlingen görs ett graviditetstest för att säkerställa att aborten har lyckats. Testet kan antingen tas på ett återbesök eller hemma. Patienter som önskar ett långverkande preventivmedel (spiral eller p-stav) erbjuds återbesök för insättning, med fördel så snart som möjligt efter aborten. Patienter som enligt ultraljudet är längre gångna i sin graviditet remitteras till slutenvården och om man önskar kirurgisk abort hjälper vi också till med en remiss.

Hur kan kvinnor ta kontakt om önskad abort om de inte bor i Stockholm?

– De personer som inte bor i Stockholm kan ringa till oss på Abortmottagningen i Solna via Tele Q, ett system där man knappar in sitt telefonnummer och blir uppringd. Alternativt kan man chatta via en länk som hittas på Capios hemsida. Man kan också gå in på 1177 eller googla på sökordet abort så kommer region man befinner sig i upp, berättar Sandra Rubio.

Enligt Sandra är det viktigt att få bidra till att upprätthålla patientens rätt att fatta beslut om sin kropp och fertilitet. Men också möjligheten att erbjuda lättillgänglig, evidensbaserad och säker abortvård – vilket tyvärr inte är en självklarhet i stora delar av världen.

Med livet som insats

Sandra berättar om en händelse för länge sedan, men som hon aldrig kommer att glömma.

– Jag arbetade på gynakuten som sjuksköterska och hade möjligheten att hjälpa en spansktalande och papperslös kvinna som hade intagit en mycket stor mängd koffein i syfte att framkalla en abort. Hon kom från ett land där abort var olagligt och fick tips om metoden av en landskvinna. Hon kände inte till att hon hade rätt till abort i Sverige och den stora mängd koffein hon intog var direkt farlig för hennes hälsa. Vi fick förflytta henne akut till medicinklinik för observation. Jag tänker ofta på henne och andra oönskat gravida i världen – särskilt i dessa tider – när rätten till abort inskränks allt mer. I länder som den här kvinnan kommer ifrån, tvingas oönskat gravida att genomgå osäkra och farliga aborter – ibland med livet som insats. Insikten gör mig ödmjuk och oerhört tacksam för den sjukvård vi bedriver i Sverige, avslutar Sandra.

Capio Gynekologi Abortmottagning i Solna

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till abortmottagningen.