Capio
Capio
Capio
Röntgensjuksköterskan Ayda Sanchez

Om du älskar livet – gå på din mammografi

28 oktober 2022

Varje år drabbas runt 8000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Det är en ökning från tidigare år och mycket tyder på att fler kvinnor är mer observanta och lär känna sina bröst. Enligt Ayda Sanchez, röntgensjuksköterska på Capio S:t Görans sjukhus, kommer 75–80% av de runt 80 000 kvinnor som kallas till screening på Capio S:t Görans sjukhus varje år.

Bröstcentrum på Capio S:t Görans Sjukhus

På Bröstcentrum finns mammografi, kirurgi och onkologi samlat för ett snabbt och effektivt omhändertagande.

- Vi har blivit bättre på att söka vård när någonting inte stämmer. Kvinnor har lärt känna sina bröst på ett annat sätt än innan och det har vi all information att tacka för. Fler går på sin mammografi och därför kan vi också hitta cancer i ett tidigare stadie, säger Ayda.

Fortfarande många som inte går på sin kallelse

Trots den höga procent som går på sin mammografi, är det fortfarande runt 25% som inte går. Ayda berättar att man har börjat med att skicka en påminnelse till de som inte kommer på sin screeningkallelse, för att kunna få ett ännu större deltagande.

- Det är ett jättestort jobb att skicka ut påminnelser. Vi har precis börjat med det här arbetet med förhoppningen att kunna fånga upp ännu fler kvinnor. Vi jobbar även extra på helger och kvällar för att kunna vara mer tillgängliga och öka upp antalet tider för dem som inte kan gå på sin kallelse under dagtid.

Hur går undersökningen till?

Under en screening tar man 4st bilder – 2st på varje bröst som radiologerna sedan kikar på. Om någonting avvikande hittas får kvinnan komma tillbaka, och då kompletteras undersökningen med fler bilder och ultraljud samt eventuell provtagning. Antingen frias kvinnan eller så går kvinnan vidare till bröstkirurgin som ger svaret om det är cancer eller inte. Om man kommer till vårdcentralen via en remiss så tas i stället 6st bilder. Om kvinnan har sökt på grund av en knöl i bröstet tas ytterligare en bild. Även här tas ultraljud och eventuella prover. Olika undersökningar görs också beroende på symptomen. Har kvinnan sekretion till exempel, får kvinnan komma tillbaka och göra en undersökning med kontrastvätska som sprutas in för att få en tydligare bild.

Viktigt att inte skrämma upp bekanta

Ayda berättar att många som kommit på sin kallelse har varit rädda för att det ska göra ont och poängterar vikten av att inte skrämma upp sina vänner och bekanta.

- Det är viktigt att vi pratar med varandra – berätta för sina bekanta att mammografi inte är skrämmande. Många gånger får jag höra historier om kvinnors väninnor som pratat om hur ont det har gjort. Men alla har olika smärtgränser och bara för att det gör ont för en person, betyder inte det att det gör ont för någon annan. Det är viktigt att inte skrämma upp andra, för många som kommer hit tycker att det inte var så farligt som man trodde. Vi jobbar ständigt med att lugna ner de kvinnor som är rädda för undersökningen och betonar hur snabbt den faktiskt går, avslutar Ayda Sanchez.

Screeningen görs på 5–7 minuter och borde inte undvikas. Om du älskar livet – gå på din mammografi!

Bröstcentrum på Capio S:t Görans Sjukhus

På Bröstcentrum finns mammografi, kirurgi och onkologi samlat för ett snabbt och effektivt omhändertagande.

Medarbetare på Capio berättar om vikten att gå på mammografi.

Följ Capio i sociala medier