Capio
Capio
Capio
Helena Sköldbring, IVA-sjuksköterska och donationsansvarig på Capio S:t Göran

Donationsveckan – ett initiativ för att fler ska vilja donera

11 november 2022

Donationsveckan är en årlig nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Syftet med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Enligt Helena Sköldbring, IVA-sjuksköterska på Capio S:t Görans Sjukhus, finns det en hög donationsvilja i Sverige – närmare bestämt 80% av befolkningen – men det är fortfarande få personer som registrerar sig.

Hur du registrerar dig

Du registrerar dig via Socialstyrelsen. Det är väldigt enkelt och du gör det med BankID. Du kan inte göra det åt någon annan, utan du måste göra det själv.

Helena Sköldbring har jobbat på Intensivvårdsavdelningen sedan 2003 på Capio S:t Görans Sjukhus. Det är där intresset för just donationsfrågan formats och hon har nu i två år varit donationsansvarig sjuksköterska på sjukhuset.


- Min stora uppgift är att få fler att bli medvetna om att donation är ett alternativ som kan rädda någons liv. I min roll har jag koll på statistik, håller i utbildningar och går även själv på kurser. Det är viktigt att sprida information – både i sociala medier, på avdelningen och på sjukhuset generellt. Jag har märkt att många tycker att donation är ett skrämmande ämne, då finns jag här för dem, säger Helena Sköldbring.

Varför det är så viktigt att registrera sig?

Att registrera sig för donation kan vara livsavgörande för någon annan. I dagsläget är det 2 personer varje vecka som dör i väntan på nya organ, en siffra som kommer sjunka om den positiva donationsviljan i landet speglar antal registreringar.
Det blir även lite lättare för närstående i en redan svår situation. Om beslutet redan har tagits av personen – att man antingen är positiv eller negativ till donation – så är det ett mindre beslut som behöver tas av anhöriga.

- Det är viktigt att poängtera att den här processen alltid startar efter att ett brytpunktsbeslut har tagits. När patientens egna liv inte går att rädda. Det är först efter det som man kan starta en utredning för en donation och har inget med patientens vård att göra, säger Helena Sköldbring.

I år har 496 människor räddats av 156 givare

Behovet av organ och vävnader är stort. Majoriteten av svenskarna är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död, men fortfarande har många inte aktivt tagit ställning. I år har 496 människor räddats av 156 givare. Syftet med Donationsveckan är helt enkelt att få fler att vilja donera – så att ännu fler människor kan få en andra chans i livet.

Hur du registrerar dig

Du registrerar dig via Socialstyrelsen. Det är väldigt enkelt och du gör det med BankID. Du kan inte göra det åt någon annan, utan du måste göra det själv.

Hur du registrerar dig

Du registrerar dig via Socialstyrelsen. Det är väldigt enkelt och du gör det med BankID. Du kan inte göra det åt någon annan, utan du måste göra det själv.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier