Capio
Capio
Capio
Medarbetare på Capio

Läkare rankar Capio på tredjeplats bland arbetsgivare

30 november 2022

När läkare rankar sin mest ideala arbetsgivare hamnar Capio återigen i topp. Capio ligger kvar på tredjeplatsen, där vi legat stadigt sedan 2020. Undersökningen som gjorts av Universum visar att läkarna tycker att trygg anställning och möjlighet till professionell utveckling är viktigast, attribut som de även associerar Capio med.

Jobba som läkare hos oss?

Här hittar du våra lediga tjänster på Capio.

Läkarna som deltagit i Universums undersökning har bland annat svarat att de ser en trygg anställning samt möjlighet till professionell utbildning och utveckling som ett viktigt attribut hos sin ideala arbetsgivare. De har även svarat att de förknippar Capio som arbetsgivare med dessa attribut.

– Detta är ett fint resultat som vi är stolta över. Vi är extra glada eftersom vi kom med på plats 50 på listan över Sveriges bästa arbetsgivare, där vi konkurrerar med 47 olika branscher. Det här är dock ett arbete som aldrig blir klart och vi försöker ständigt vara lyhörda för våra medarbetares behov och hur vi på bästa sätt kan fortsätta att vara en arbetsgivare som ligger i framkant, säger Maria Pewe, HR-chef Capio Norden.

Hur vi arbetar med utveckling och lärande

Även i Capios egen medarbetarundersökning kan vi se att våra medarbetare värdesätter och efterfrågar möjligheter till utbildning och utveckling. Detta har vi tagit fasta på och arbetar hela tiden efter att utveckla våra utbildningsinsatser efter medarbetarnas behov.

– Vi arbetar även aktivt med att stötta våra chefer kring hur de på bästa sätt kan fånga upp sina medarbetares behov och önskemål kring utveckling. På Capio har vi en fördel i att ha en bred verksamhet inom flera olika geografier, vilket möjliggör för våra medarbetare att bygga på sin kompetens inom Capio, säger Maria Pewe, HR-chef Capio Norden.

– Våra ledare på Capio får höga betyg i våra medarbetarundersökningar och våra ledare försöker hitta former för samarbete för att tillsammans arbeta smartare och lära av varandra. Att fånga upp varje medarbetares behov samt att tydligt påvisa våra karriärvägar är något vi arbetar med och strävar efter att bli bättre på. Vi är medvetna om att ökad mobilitet och kunskapsutbyte bidrar till att utveckla våra verksamheter samt våra medarbetare så att vi kan fortsätta att utveckla vården ge bästa möjliga vård för våra patienter, avslutar Maria Pewe, HR-chef Capio Norden.

Om Universums undersökning

Universum genomför varje år olika undersökningar med över 2000 universitet, alumni-grupper och arbetsgivare på över 50 olika marknader världen över för att sammanställa data från studenter och yrkesverksamma. Cirka 16 628 personer har svarat på årets undersökning som pågått mellan april och augusti 2022.

Jobba som läkare hos oss?

Här hittar du våra lediga tjänster på Capio.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier