Capio
Capio
Capio
Emma Haglund specialistfysioterapeut inom reumatologi, docent vid Högskolan Halmstad och projektansvarig forskare, Matilda Isaksson försöksperson och Anna Torell fysioterapeut på Ängelholms reumatologmottagning och forskningsassistent.

Reumarehab involverade i forskning om högintensiv intervallträning

15 november 2022

Som en del av ett större projekt genomför Högskolan i Halmstad just nu en randomiserad pilotstudie på effekterna av högintensiv träning hos personer med inflammatorisk ryggsjukdom – spondylartrit. Fysioterapeuterna på Capio Movements Reumatologmottagning deltar tillsammans med reumatologmottagningen i Ängelholm och Lund i projektet och är med som coacher, delaktiga i rekrytering och testning av deltagarna.

Capio Movement Halmstad Reumatologi

På vår reumatologiska mottagning hjälper vi dig med kroniska reumatiska sjukdomar, i form av utredning, behandling, rehabilitering och reumakirurgi.

Att leva med en livslång inflammatorisk sjukdom kan påverka såväl den fysiska som den psykiska hälsan och ge en ökad risk för följdsjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom.

–  Vi vet att träning är en preventiv faktor när det gäller det. Konditionsträning är idag en del av den behandling som rekommenderas till gruppen men mer kunskap kring hur högintensiv träning påverkar sjukdomen behövs, säger Emelie Wiking, fysioterapeut på Capio Movements Reumatologmottagning.

Individanpassad högintensiv träning

Syftet med projektet är att studera fysiologiska, inflammatoriska och självrapporterade parametrar för att i framtiden bättre kunna individanpassa träningen och hitta välfungerande sätt att genomföra träning, coachning och behandling.

– Interventionsgruppen ska under de inledande 12 veckorna genomföra tre högintensiva konditionspass i veckan varav två ska vara intervallpass där deltagarna kommer upp i 85 % av maxpuls (gärna 90 %) och ett av veckans pass kan hålla en jämn men ändock hög intensitet. Alla pass registreras med pulsklocka, berättar Emelie Wiking. Därefter fortsätter interventionen ytterligare nio månader med anpassad coaching där deltagarna ska motiveras och stärkas i sin egen tilltro till att kunna fortsätta träna högintensivt.

Träningsupplägg med veckovis telefonkontakt

Personerna i kontrollgruppen fortsätter sin träning som vanligt och registrerar också sina pass med pulsklocka. Det sker testning av bland annat kondition, kroppssammansättning, biomarkörer och självrapporterad hälsa vid baseline, tre månader och ett år efter start samt intervjuer vid tre- och tolvmånadersuppföljningen. Liknande studier har gjorts tidigare som pekar på positiva resultat. Träningen har då under interventionsperioden varit ledarledd.

– I detta projekt utför försökspersonerna träningen självständigt och genom valfri träningsform med veckovis telefonkontakt med fysioterapeut för feedback och stöttning. Tanken och förhoppningen är att personerna i större utsträckning kommer fortsätta med träningen på sikt med detta upplägg, avslutar Emelie Wiking.

Läs mer om verksamheten Capio Movement Halmstad Reumatologi

Capio Movement Halmstad Reumatologi

På vår reumatologiska mottagning hjälper vi dig med kroniska reumatiska sjukdomar, i form av utredning, behandling, rehabilitering och reumakirurgi.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier