Capio
Capio
Capio
Anna-Lena Persdotter håller i en yogasession med sina patienter

Capio aktiv rehabträning – att hitta det friska i det sjuka

20 december 2022

För några år sedan utvecklade rehabsamordnaren, affärsutvecklaren och naprapaten Anna-Lena Persdotter ett nytt arbetssätt: Capio aktiv rehabträning. Detta för att erbjuda rehabiliterande gruppträning för patienter med långvarig samsjuklighet, ofta med både långvarig smärta och psykisk ohälsa, inom Capio närsjukvård. Det är en relativt liten grupp, men som konsumerar en stor del av vården och har ett stort lidande. Man har länge arbetat för att hitta en lösning - för att ge dessa patienter motivation, självförtroende och verktyg att må bättre i sin vardag. Det var så Capio aktiv rehabträning skapades.

– Vi vill ge kvalitativ vård för våra söka-ofta patienter och ge dem trygghet med planering, kontinuitet och aktivering. Med Capio aktiv rehabträning utbildar vi dessa individer i egenvård gällande deras problem och smärtor, och vill hjälpa till att bygga upp deras självförtroende via fysisk aktivitet, gruppdynamik och rörelseglädje. Vi försöker helt enkelt hitta det friska i det sjuka, säger Anna-Lena Persdotter. 

Vad är Capio aktiv rehabträning? 

Capio aktiv rehabträning är ett arbetssätt där en Capio-utbildad instruktör träffar patienter regelbundet i diagnosspecifika smågrupper för regelbunden och trygg träning tillsammans. Målet är att aktivera, rehabilitera och stötta en grupp av multisjuka patienter med ett stort vårdsökarmönster, samtidigt som man avlastar enhetens vårdgivare och ökar produktiviteten.  

– Gruppen utför en snäll och effektiv rehabyoga tillsammans, där man ökar styrka och stabilitet, samtidigt som man hittar en rörelseglädje. Vår ambition är också att skapa en successiv beteendeförändring via samtal och rörelse, lära ut egenvård, andningstekniker, hållningsträning och hemövningar, säger Anna-Lena Persdotter. 

Capio aktiv rehabträning går ut på att man skapar små diagnosspecifika träningsgrupper (8–12 personer) som träffas en gång i veckan under 8 veckor. Träningen är uppdelad i olika fokusområden, så som: 

  • Styrka, stabilitet och mobilitet via rehabyoga
  • Utbildning i egenvård inom den specifika diagnosgruppen 
  • Andningstekniker och andra övningar i aktiv närvaro för ökad sinnesro och hjälp till minskad stress

Ger både trygghet och utrymme 

De som deltar i grupperna mår ofta mycket dåligt och kan till exempel ha problem med långvarig smärta, dålig sömn, huvudvärk och psykisk ohälsa. Tanken med Capio aktiv rehabträning är att förbättra patienternas mående genom regelbunden fysisk aktivitet och rehabyoga, men även att ge verktyg till patienterna så att ansvaret för individens hälsa läggs över på personen själv. Som avslutning på varje pass lärs tekniker inom aktiv närvaro ut – så att patienter kan påverka sitt psykiska mående även i sin vardag. 

– ​Capio aktiv rehabträning skapar utrymme för övriga patienter som har behov av individuell vård. Genom att ge mångsökande patienter en vårdplan som är förebyggande och trygg, ger vi dom kvalitetshöjande vård vilket också leder till bättre arbetsförhållanden för personalen inom primärvården. Det minskar känslan av maktlöshet inför den här patientgruppen och bidrar också till en mer varierad vardag, säger Anna-Lena Persdotter.  

Implementering och forskning 

Capio aktiv rehabträning har implementerats och spridit sig från Capio Citykliniken Helsingborg Söder till över 30 olika enheter inom Capio Närsjukvård. För att nå bred kompetens uppmuntras nu ännu fler legitimerade vårdyrken att gå utbildningen, till exempel sköterskor, psykologer och arbetsterapeuter. 

– Vi ser arbetet med Capio aktiv rehabträning som en process där vi bit för bit vidareutvecklar, samarbetar och skapar en bättre version av arbetssättet så att det passar verksamhetens behov, säger Anna-Lena Persdotter.  

Flera av verktygen som används inom Capio aktiv rehabträning finns det forskning på och det har även gjorts en studie som är utförd för att mäta nytta, specifikt på Capio aktiv rehabträning inom gruppträning. Den visar att patienterna upplever minskad smärta och en större känsla av kontroll på sin vardagskapacitet, till exempel att gå till butiken för att handla. Studien visar även att patienterna sökte mindre vård på sina enheter under tiden som de deltog i arbetssättet. 

Utbildning via Capio Academy 

Via Capio Academy finns möjlighet att gå en digifysisk instruktörsutbildning. Utbildningen pågår under åtta veckor och innehåller både teoretiska och praktiska övningar samt en fysisk workshop under två till tre dagar. Efter godkänd utbildning får man en intern certifiering av Capios kvalitetsavdelning.  

– Eftersom en stor del av Capio aktiv rehabträning handlar om att jobba med beteendeförändring hos patienterna är det viktigt att utbildningen kan ge redskap till att skapa självinsikt, stärka och grunda sin egen person, så att man lättare kan förhålla sig till patientgruppen, avslutar Anna-Lena Persdotter. 

 

Vill du också hitta det friska i det sjuka? Vecka 3, 2023, startar nästa instruktörsutbildning.  

Kontakta Anna-Lena Persdotter 

Mejladress: anna-lena.persdotter@capio.se

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier