Capio
Capio
Capio
Äldre par

Elefanten i rummet – låt oss prata om sex och närhet i vården

7 december 2022

Sexualitet är ett grundläggande mänskligt, individuellt och livslångt behov som bidrar till livskvalitet. Ändå pratas det alldeles för lite om detta inom vården. Att prata om och ställa frågor kring sex och närhet bör ingå i alla vårdformer. Därför har Capio Palliativ Slutenvård Sollentuna, SPSV, fördjupat sig i ämnet – så att medarbetarna ska känna sig trygga i att ta upp diskussionen med sina patienter.

Capio SPSV Sollentuna

Här kan du läsa mer om Capio Palliativ Slutenvård Sollentuna.

WHO definierar sexualitet som en mänsklig rättighet och identifierar det som något som har stor betydelse för patienters livskvalitet. Trots detta pekar studier på att sexualitet ignoreras inom vården och att vårdpersonalens egna värderingar påverkar i vilken utsträckning ämnet tas upp.

– Studier visar även att patienter och närstående önskar att ämnet tas upp. Vi på Capio vill se och ta del av alla de aspekter som bidrar till ökad livskvalitet och vårda hela människan. Genom att inkludera närhet, intimitet och sexualitet i samtalet mellan vårdpersonal, patienter och närstående, skapas en plattform där detta har en naturlig plats, säger Judy Laurin, kvalitetsutvecklare på SPSV Sollentuna.

Avskildhet för patienter och närstående på slutenvårdsavdelningar

Judy berättar att det startades ett projekt inom en av Capios specialiserade palliativa slutenvårdsavdelningar där de varje fredag i en månad under 2020 och även 2021 samtalade och hade seminarier med all vårdpersonal. De gick till botten med vilka fördomar som fanns och varför frågan inte ställdes och ämnet inte berördes. Det framkom att de vanligaste orsakerna till att ämnet inte togs upp var fördomar och bristen på kunskap inom området.

– Under våra samtal framkom det att det inte var ovanligt att vilja göra sig fin, lukta gott, få sina naglar målade och håret kammat inför sina närståendes besök. Vi diskuterade hur vi kan skapa rätt förutsättningar och avskildhet för patienter och närstående där vi finns med som en trygghet när behovet uppstår, men att annars låta patienter och närstående spendera tid tillsammans, ostört, säger Judy Laurin, kvalitetsutvecklare på SPSV Sollentuna.

Informationsmaterial ”Sexuell hälsa inom palliativ vård”

Under projektet reviderades informationsmaterial som lämnas ut till patienter och man tog fram en skylt med texten ”Snälla stör ej just nu” som patienterna kunde hänga upp på sin dörr. Patienter och vårdpersonal tog tillsammans fram ett fraslexikon med tänkbara frågor och formuleringar, som kändes bra för alla att använda sig av.

– Vi utgick från samtalsmodellen PLISSIT vilken förtydligar och konkretiserar den professionella hållningen till frågor som rör sexuell hälsa och beskriver olika nivåer av behandling av sexuella problem. Vi tog även fram ett utarbetat strukturerat material om hur ämnet närhet, intimitet och sexualitet kan beröras inom palliativ vård, som finns till för alla medarbetare att ta del av, berättar Judy Laurin.

När livet ställs på sin spets

Det är oerhört individuellt vad som bekymrar en person som drabbats av en livshotande sjukdom. Det är inte ovanligt att initialt fundera över de stora förändringarna som kan komma och att i ett senare skede, när döden gör sig påmind, funderar mer över vad som skänker glädje och kärlek och hur vi vill spendera vår sista tid i livet. Inom Capio erbjuds både avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och specialiserad palliativ slutenvården (SPSV) och våra medarbetare träffar dagligen människor som genomgår eller har genomgått olika behandlingar där livet ställs på sin spets.

– Vi på Capio vill skapa meningsfulla samtal med betydelsefullt innehåll för varje individ och för att göra det måste vi våga tala om elefanten i rummet. Vi måste ställa de obekväma frågorna som i slutändan kan leda till att en familjemedlem vågar hoppa upp i sjukhussängen bredvid sin käraste/käresta, säger Judy Laurin.

Judy berättar att det är vanligt med oro för att göra den andra illa och fysisk beröring kan därför kännas främmande när det i själva verket kan vara både smärtlindrande och ångestdämpande. Det kan finnas slangar i vägen som gör att vi blir rädda för att komma nära och den rädslan kan behöva överbryggas med hjälp av vårdpersonal och det kan till exempel göras genom att säga ”Jag ser att ni tycker väldigt mycket om varandra, kan ni vara nära varandra så som ni önskar?”

– Vårt mål har varit att ge anpassat råd och stöd utifrån patientens och närståendes behov och önskemål. Att normalisera samtal om närhet, intimitet och sexualitet och att låta patienten styra samtalet, avslutar Judy Laurin, kvalitetsutvecklare på SPSV Sollentuna.

Capio SPSV Sollentuna

Här kan du läsa mer om Capio Palliativ Slutenvård Sollentuna.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier