Capio
Capio
Capio
Heidi Andersson

Mindfulness med Heidi Andersson, Kurator på Capio Rehab Sollentuna

6 december 2022

Heidi Andersson har sedan två år tillbaka jobbat som kurator på Capio Rehab i Sollentuna. Innan dess arbetade hon under många år inom neurologisk rehabilitering. På Capio Rehab Sollentuna erbjuder Heidi med kollegor slutenvårdsrehabilitering med totalt 34 vårdplatser för i stort sett alla diagnosgrupper. Sedan några år tillbaka erbjuder hon även mindfulnessträning för patienter som lider av depression, ångest, stress och smärta. I den här intervjun berättar hon om mindfulness i sin helhet men även vad den har för betydelse inom vården.

Capio Rehab Sollentuna

Här kan du läsa mer om Capio Rehab Sollentuna.

Hur kom du in på mindfulness? 

Första gången jag provade på mindfulness var för cirka tio år sedan när jag hade handledning i mitt patientarbete. Efter det tillfället blev jag nyfiken och började själv utöva mindfulness. Några år senare gick jag en instruktörsutbildning i mindfulnessbaserad stressreduktion, vilket är ett evidensbaserat 8-veckorsprogram som erbjuder intensiv mindfulnessträning för patienter med depression, ångest, stress och smärta. Jag gick det här programmet dels för att utvecklas själv, dels för att kunna använda det i mitt patientarbete. 

För någon som inte är insatt i vad mindfulness är, hur skulle du beskriva metoden? 

Själva begreppet mindfulness brukar ofta översättas som ”medveten närvaro”. Det är ett förhållningssätt där vi tränar och utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Mindfulness är den sinnesnärvaro som uppstår när du medvetet fokuserar på nuet – utan att döma. 

Vilken betydelse har mindfulness för vården?   

Min tanke – och förhoppning – med mindfulness är i första hand att våra patienter får prova på och lära sig grunderna, samt att övningen väcker en nyfikenhet hos patienterna att utforska mindfulness än mer efter att man skrivits ut från oss. Att träna mindfulness kan medföra en ökad förmåga till sinnesnärvaro. Det i sin tur ger dig bättre förutsättningar att kunna släppa taget om jobbiga och ohjälpsamma tankar, fatta kloka beslut samt få en mer rofylld kontakt med dig själv. Genom mindfulness kan du utveckla en psykologisk flexibilitet som ger oss resurser att hantera livet såsom det är. 
 

Vad är det för övning de får prova på hos dig? 

Vid träningstillfället i grupp har vi en kortare teoretisk del samt en guidad meditationsövning som vi sedan avslutar med en stund för reflektion. Med tanke på att gruppträningen ska lämpa sig till så många som möjligt av våra patienter, har jag valt ut en kortare övning. Det är en sittande meditation där vi fokuserar på nuet och använder oss av våra sinnen så som känseln och hörseln.  
 

Vad blir effekterna hos patienterna? 

För att märka av mer långsiktiga effekter krävs regelbunden och medveten träning, precis som med fysisk träning. I dagsläget erbjuder vi ett träningstillfälle där jag uppmuntrar patienter att inte ha specifika förväntningar på något speciellt tillstånd eller symtomreduktion, utan att öppna upp för vad de upptäcker under övningen. 

Patienterna får även fylla i en utvärderingsenkät efter träningstillfället som har visat på att många upplever en direkt avspänningseffekt där de har beskrivit upplevelsen som behaglig och avslappnande. Flertalet av våra patienter har varit eller är under stark stress och uppskattar att få en lugn stund där de kan slappna av en stund. Trots att detta inte är huvudsyftet med att träna mindfulness, tycker jag att det är fint att ett sådant värde finns hos våra patienter. Många har även frågat hur de kan fortsätta med mindfulness när de kommer hem från sin rehab, vilket också tyder på en positiv upplevelse.  

Utöver detta upplever jag att det finns ett värde att få vara i grupp. Det är en speciell dynamik och kraft i att träna mindfulness tillsammans med andra och att dela erfarenheter med varandra.  

Kan alla utöva mindfulness?   

Fysiskt kan alla träna mindfulness. Du kan heller inte vara bra eller dålig på det, bara du gör det. Vad som krävs är en nyfikenhet och en vilja att utforska sig själv på det här sättet. Såklart kan det vara mer eller mindre utmanande vissa stunder i livet – att blicka inåt. Men det är också en del av vad mindfulness handlar om, att försöka tillåta och möta alla känslor och tankar som du har i just det ögonblicket utifrån dina egna förutsättningar. 

Vad är ditt bästa tips till någon som vill komma i gång med mindfulness? 

Börja med att försöka få in mindfulness i vardagen, exempelvis när du duschar, äter eller sitter på bussen. Du kan även ladda ner appar för det finns många kostnadsfria alternativ med guidade övningar. Ha tålamod, varje träningstillfälle är unikt och ibland tar det tid att känna effekterna av träningen.  

Är det något mer som du vill lyfta lite extra? 

Jag vill lyfta lättillgängligheten med mindfulness – att man kan utföra det närsomhelst och vartsomhelst. Men också de effekter som mindfulness medför, så som en ökad psykologisk flexibilitet, mer distans till stress och en behagligare tillvaro. Jag vill verkligen uppmuntra alla till att prova på och se vad det kan leda till. 

Capio Rehab Sollentuna

Här kan du läsa mer om Capio Rehab Sollentuna.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier