Capio
Capio
Capio
Medarbetare på Capio

Musikterapi i livets slutskede

2 december 2022

Capio Specialiserad Palliativ Slutenvård (SPSV) Sollentuna blev tidigare i år beviljade medel för att genomföra projektet ”Musik som kommunikationsverktyg inom palliativ vård.” Syftet är att testa om musikterapi kan bidra till att den sista tiden blir så kvalitativ som möjligt hos patienter som får palliativ vård.

Capio Palliativ slutenvård Sollentuna

Vill du veta mer om Capio Palliativ slutenvård Sollentuna?

Det är på plan åtta på Sollentuna sjukhus som man hittar Capio SPSV Sollentuna. Från fönstret kan man se vattnet glittra från Edsviken, en harmonisk plats för palliativa patienter, där många är i livets slutskede. En viktig del i det palliativa uppdraget är att jobba aktivt för att göra livskvalitén så bra som möjligt för patienterna och deras anhöriga. Ett nytänkande sätt att göra det på är genom musikterapi, vilket är något som man på SPSV Sollentuna nu testar genom ett nytt projekt.

Capio SPSV Sollentuna beviljades medel om 100 000 kronor från Region Stockholms innovationsfond för att genomföra projektet ”Musik som kommunikationsverktyg inom palliativ vård”. Bakom projektet står verksamhetschef Linda Martinson och musikterapeuten Katarina Lindblad.

– Jag har jobbat en del med Katarina tidigare och vi båda kände att det finns ett outforskat område när det kommer till musikterapi i livets slutskede. Tillsammans skrev vi ihop ansökan som sedan blev beviljad, säger Linda Martinson.

Katarina är huvudperson i projektet då det är hon som sitter på kunskaperna om musikterapi och är även den som utför terapin på enheten. Hon är utbildad musikterapeut och jobbar på Capio SPSV Sollentuna en dag i veckan.

Musikterapi är en kombination mellan musik och samtal

Det viktigaste är att skapa kontakt med patienten så att man sen kan fokusera på vad patienten själv vill och behöver.

–Det kan till exempel visa sig att patienten är orolig och behöver hjälp att slappna av. Då kan jag sjunga för patienten i ett lugnt tempo och spela på ett så kallat ”monochord”, ett speciellt stränginstrument som ger en avslappnande klang. Ibland spelar och sjunger patienten tillsammans med mig, vilket kan ge energi och en känsla av liv. Vi kan också lyssna på musik som patienten väljer själv. Det kan bli musik som väcker både minnen och känslor. Om en anhörig är med kan det bli väldigt fina stunder av gemenskap, säger Katarina Lindblad.

Att mäta effekterna av musikterapi

Musikterapi är framför allt en psykosocial vårdåtgärd som stödjer patientens sociala, psykologiska och existentiella behov. Det finns studier som visar på att mängden stresshormoner sjunker av musikterapi, till exempel på svårt sjuka barn, men i det här projektet mäter man inte stresshormoner, utan utvärderar musikterapins effekt på patienternas livskvalitet.


– Syftet är att testa om musikterapi kan bidra till att höja livskvaliteten hos patienter som får palliativ vård. Ett annat syfte är att också ge legitimitet till ett område som inte är helt evidensbaserat. Inom palliativ vård behöver vi jobba med att se hela människan och de existentiella behoven på tydligare sätt än vad man behöver göra för en patient som exempelvis ska genomgå en blindtarmsoperation, säger Linda Martinson.

Positiv respons från patienter, anhöriga och personal

– Vi har fått väldigt positiv feedback. Många säger att de njuter av att få lyssna på musik medan andra säger att de blir piggare och glada, berättar Katarina Lindblad.

Linda Martinson lägger även till att personalen anser att musikterapin är ett välkommet tillskott.

Förhoppningarna vad projektet ska leda till

– Vi vill öka kunskaperna kring musikterapi inom palliativ vård. Förhoppningen är att vi vid ett senare tillfälle ska kunna öka tiden och tillfällena som jag är på plats då grunden i all vård är förtroende. Man kan inte bara ”klampa in” och spela musik utan man behöver få kontakt med patienterna. Mer tid skulle även öka möjligheterna för kontakt med anhöriga och på så sätt öka chanserna att nå patienterna ytterligare, avslutar Katarina Lindblad.

Projektet har pågått under 2022 och förhoppningen är att det ska förlängas.

Capio Palliativ slutenvård Sollentuna

Vill du veta mer om Capio Palliativ slutenvård Sollentuna?

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier