Capio
Capio
Capio
Händer

Utbildningen “Sista hjälpen” om vikten att prata om döden

28 december 2022

Att prata om döden kan vara svårt, men väldigt viktigt. Speciellt för personer som arbetar inom hälso- och sjukvården som möter döden varje dag. Capio Äldre och mobil vård är tillsammans med Österlenprojektet, först i Sverige med utbildningen ”Sista hjälpen” som på ett strukturerat sätt belyser vikten av att prata om detta svåra ämne.

Mer om verksamheten

Här kan du läsa mer om Capio ASIH Norrort Upplands Väsby.

Judy Laurin är specialistsjuksköterska och kvalitetsutvecklare i palliativ vård på Capio Äldre och mobil vård. Hon jobbar med både SPSV, specialiserad palliativ slutenvård och ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, i Stockholm. Tillsammans med Linda Martinson, verksamhetschef inom ASIH och SPSV och Sofia Wiegurd, specialistläkare inom ASIH, håller hon i utbildningen ”Sista hjälpen”.


– Vårt multiprofessionella team tar hand om personer med livsbegränsande och kroniska sjukdomar, så som cancer, ALS eller hjärtsvikt. För våra medarbetare är det extra viktigt att kunna prata om och bearbeta döden, säger Judy Laurin.

Utbildningens innehåll

”Sista hjälpen-utbildningen” (engelska “Last Aid”) är ett europeiskt utbildningskoncept som fokuserar på omsorg och stöd i livets slut och som i likhet med ”första hjälpen”-kurser vänder sig till allmänheten med syftet att utbilda och informera om basalt omhändertagande av medmänniskor i behov av stöd i livets slutskede. Utbildningen är framtagen av Dr Georg Bollig, en tysk läkare, med syfte att undervisa både anhöriga och allmänheten om detta naturliga, men på något vis fortfarande obekväma ämne. Utbildningen består av fyra block som gås igenom under 2-3 timmar:

  • Döden som en naturlig händelse: Vad innebär döendeprocessen?
  • Förberedelse inför döden: Planering, önskemål, prioriteringar och socialt stöd
  • Lindra lidandet: vanliga problem och symtom, vad kan jag göra för att hjälpa till?
  • Att ta farväl: Hur gör jag? Sorg och sorgereaktioner, begravning

Utbildningen genomförs i samarbete med Österlenprojektet och Palliativt utvecklingscentrum i Lund. Den är internationell och genomförs i flera andra länder i Europa. Capio är tillsammans med Österlenprojektet först ut att hålla i utbildningarna.

– Vi har känt att det tidigare saknats information om döden och döendeprocessen inom hälso- och sjukvården. Så vi gick kursledarutbildningen och lärde oss använda materialet. Nu har vi genomfört flera utbildningar och deltagarna tycker att ämnet är så viktigt, säger Judy Laurin.

Deltagarna blir mer bekväma att prata om döden

Den första utbildningen hölls våren 2021 där både anhöriga, vårdpersonal samt allmänheten deltog.

– Vi kan se hur stigmat kring döden frigörs och hur deltagarna känner sig mer bekväma att prata om döden och viktiga förberedelser, säger Judy Laurin.

I utvärderingarna av utbildningen säger en av deltagarna:

”Det var mycket igenkänning från min mans sjukdomstid, kontakten med ASIH och livet efter hans död.  Den erfarenheten gör att jag inte alls har några problem att prata om döden. De som drabbats av döden på nära håll har i regel inga problem att prata om den men många andra känner sig obekväma. Jag har upptäckt hur lite vi pratar om det enda säkra i livet, döden.”

Lärdomar av utbildningen

I höstas presenterades lärdomarna av utbildningen på den nationella palliativa konferensen i Göteborg och Äldre och mobil vård har även satsat på att utbilda två nya kursledare. Utbildningen kommer fortsätta erbjudas både digitalt och fysiskt under 2023 och inom kort kommer därmed nya datum för kursen.  

– Jag är stolt över att kunna säga att vi är de första i Sverige som startade den här utbildningen. Döden är ett viktigt ämne och vi behöver fortsätta att prata om den, avslutar Judy Laurin.

Kontaktperson för frågor

För intresseanmälan till utbildningen eller andra frågor kontakta judy.laurin@capio.se

Mer om verksamheten

Här kan du läsa mer om Capio ASIH Norrort Upplands Väsby.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier