Capio
Capio
Capio
Patient får hjälp med sitt knä

Affärsområdet Capio Ortopedi växer med forskning, utveckling och utbildning i fokus

4 januari 2023

Nyligen integrerades GHP:s ortopedi i affärsområdet och i och med den satsningen blir FoUU – forskning, utveckling och utbildning – en alltmer central del i verksamheten. Representanter från de nya enheterna vid GHP kommer att ingå i affärsområdets FoUU-råd och det kommer även bli ett fokusområde på internationell nivå inom Ramsay Healthcare.

Ortopedi inom Capio

Här kan du hitta våra enheter och mottagningar inom affärsområdet Capio Ortopedi.

– Vi blir en allt mer betydelsefull del av den ortopediska vården i Sverige och med det följer ett samhällsansvar. Därför pågår det sedan ett par år tillbaka en utveckling av vår FoUU-verksamhet. Vi vill vara en seriös aktör i sjukvårdssystemet – utveckla vården och vara en attraktiv arbetsplats – där medarbetare genom forskning och utbildning höjer både sin egen och verksamhetens kompetens, säger FoUU-chef, Per-Mats Janarv.

En redan omfattande utbildningsverksamhet

Förhoppningen är att utbildningsverksamheten kommer att växa ytterligare när de nya enheterna kommer in i verksamheten. Men redan nu bedrivs det en omfattande utbildningsverksamhet. Vid Capio Artro Clinic, till exempel, bedrivs en veckokurs varje termin i artroskopisk kirurgi för ST-läkare. Genom en forskargrupp vid Karolinska Institutet bedrivs också högskolepoängskurser i idrottsmedicin och i klinisk ultraljudsdiagnostik. Det hölls även en 2-dagarskurs i artroskopisk axelkirurgi med live operationer samt en 2-dagarskurs för operationssjuksköterskor i artroskopisk kirurgi.

Patientnära och kliniska forsknings- och utvecklingsprojekt

Inte nog med att affärsområdet Capio Ortopedi växer, man har även inrättat ett FoUU-råd med aktiva representanter från de olika enheterna inom affärsområdet. En uppgift för rådet är att hitta gemensamma projekt mellan enheterna, men även att fördela anslag till medarbetare så att de på arbetstid kan bedriva patientnära och kliniska forsknings- och utvecklingsprojekt. Vid rådets senaste möte fördelades stöd till sammanlagt 9 doktorandprojekt som bedrivs av både ortopeder, reumatologer, fysioterapeuter och narkosläkare vid de olika enheterna. Forskningstid gavs även till ett fotkirurgiskt kvalitetsarbete vid Capio Movement och till utvärderingen av höft- och knäproteskirurgin vid Capio Ortopediska Huset.

Under våren kommer representanter från de nya enheterna vid GHP att ingå i affärsområdets FoUU-råd för att stärks FoUU-verksamheten inom hela Capio Ortopedi.

Ortopedi inom Capio

Här kan du hitta våra enheter och mottagningar inom affärsområdet Capio Ortopedi.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier