Capio
Capio
Capio
Ida Knutsson, verksamhetschef

Vi måste förstå våra skyldigheter, så att patienterna inte ska behöva kräva sina rättigheter

8 mars 2023

Idag är det internationella kvinnodagen och för Ida Knutsson, verksamhetschef på Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia, är det en dag då hon sträcker lite extra på sig och blickar tillbaka i historien  – för att kunna fortsätta framåt i rätt riktning.

Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia

Läs mer om Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia.

Det här är en dag när kvinnor från hela världen, med olika etniska, språkliga, kulturella, ekonomiska och politiska bakgrunder firar ”sin dag”. Det är en dag där man kan se tillbaka på hundra års kamp för jämlikhet, rättvisa, fred och utveckling. Men det är också en dag att uppmärksamma de som fortfarande – än i dag – kämpar.  

 – Den internationella kvinnodagen för mig handlar om berättelsen om alla kvinnor som har skapat historia – kvinnors kamp i århundranden för att få delta i samhället på samma villkor som män, säger Ida Knutsson.

I Sverige har vi kommit väldigt långt, även om det fortfarande är en bit kvar. Men i andra delar av världen lever kvinnor fortfarande i förtryck, som inte har ett val att få göra det dom vill. Något som Ida också vill belysa är att detta är en dag för jämställdhet i stort – oavsett kön, etnicitet, ålder eller socioekonomisk bakgrund.

En jämlik vård

På Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia är det viktigt att tänka på helheten. Här har snart hälften av personalen genomgått likarättsutbildningen via Region Skåne.

 – Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna hos oss, både medarbetare och medborgare. Utbildningen har genomgripande en tydlig koppling till diskrimineringslagen samt till policyn om ”lika rättigheter och möjligheter,” säger Ida Knutsson.

Ida har även jobbat konsekvent med HBTQ-frågor i många år. Hon menar på att vi i Sverige har höga tankar om oss själva när det kommer till dessa frågor, men egentligen har vi en bit kvar.

 – Dessa frågor är väldigt viktiga för mig Jag vill att min personal går utbildningar för att kunna uppmärksamma allas lika rätt och bryta normer än mer. Resultatet är att det har blivit ett helt annat samtalsämne oss kollegor sinsemellan. Vi lyfter upp saker på ett annat sätt än vad vi tidigare har gjort, säger Ida Knutsson.

Arbetar aktivt med kvinnohälsa på enheten


På Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia jobbar man aktivt med kvinnohälsa, precis som många av våra andra enheter också gör. I det stora hela handlar kvinnohälsa om sjukvård, hälsovård och information som är relevant för den individ som har vulva, slida, äggstockar och/eller livmoder. Det kvinnliga underlivet är en av pusselbitarna i kvinnohälsa, men även de kvinnliga könshormonerna som påverkar måendet i stort.

 – Hormonerna östrogen och progesteron påverkar pubertet, menscykeln, graviditet och klimakteriet – men även i andra sammanhang. Kvinnohälsa handlar också om besvär som kan vara problematiska för alla människor, men som av olika anledningar drabbar kvinnor i större utsträckning än män. Dit hör till exempel sköldkörtelsjukdomar, anemi, benskörhet och fibromyalgi, säger Ida Knutsson.

Stolt över att vara en del av Capio

Ida Knutsson trycker mycket på hur stolt hon är över att vara en del av något större, där man gör avstamp på många olika sätt kring allas lika rätt. Bilden som målades upp innan hon blev en del av Capio stämde överens – ett tydligt ställningstagande kring jämställdhet, och värderingar som dockar in i det.

 – Jag är så glad och stolt att känna som anställd att värderingarna är starkt förankrade i diskrimineringslagen, jämlikhet och allas lika rätt. Jag känner det när jag går till jobbet på morgonen, i de kampanjer vi går ut med men också i attityden inom företaget. Vi försöker vara lite normbrytande, vilket gör mig stolt eftersom det är något jag kan stå för, avslutar Ida Knutsson.

 

Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia

Läs mer om Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier