Capio
Capio
Capio
Virtuella vårdavdelningen

Virtuell vårdavdelning – en lösning för framtiden

15 mars 2023

Just nu pågår ett spännande pilotprojekt vid Capio S:t Görans Sjukhus. Sedan oktober har vissa slutenvårdspatienter som inte befinner sig i ett akut tillstånd kunnat få vård i sin bostad, i stället för på medicinavdelningen på sjukhuset. På sikt kan detta hjälpa många patienter och bli en ny del av traditionell sjukhusvård.

Pilotprojektet är ett samarbete mellan Medicinkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus och Medoma. Vid ett lunchseminarium i februari presenterades erfarenheter från projektet och helt ny vårddata från den virtuella vårdavdelningen på Medicinkliniken. 

– Det vi också har sett är att maktförhållandet ändras. Vården blir mer patientnära och patientens åsikter viktigare när de vårdas i sitt eget hem, säger Mikael Kastengren, operativ chef och medgrundare av Medoma. 

Mikael Kastengren presenterade den nya vårdmodellen och gjorde jämförelser med andra länder och olika typer av virtuella vårdavdelningar eller "Hospital at home" som det heter på engelska. I den här piloten innebär virtuell vårdavdelning att patienterna får akutsjukvård i hemmet. 

Virtuell vård i hemmet kan också vara en framtidslösning för sjukhusens vårdplatsbrist. Erfarenheterna visar på att det leder till kortare vårdtider, högre patientnöjdhet och färre komplikationer. Verksamheten visar också kostnadsfördelar jämfört med vanlig sjukhusvård. 

Data från piloten presenterades 

​​​​​​​Medicinklinikens verksamhetschef Gunilla Wahlström berättade att logistiken måste vara ordnad för att det ska vara smidigt för patienten. Inte alla patienter lämpar sig heller för virtuell vård i hemmet, exempelvis svårt sjuka personer som behöver övervakning dygnet runt. 

Hittills har lite fler än 100 patienter inkluderats i piloten och det är en väldigt kort period för att få fram tillräckligt med data. Men patienterna har i genomsnitt fått två hembesök per dag och har vårdats i 4,1 dagar hemma, vilket blir 7,3 dagar totalt om man lägger till sjukhusvistelsen med det. 
 
– Genom att pröva nya vårdformer är vi med och ansvar för utvecklingen, och vi öppnar en dialog, avslutar Gunilla Wahlström. 

 

Vill du veta mer om den virtuella vårdavdelningen? 

I videon här nedanför kan du ta del av seminariet där den virtuella vårdavdelningen presenteras och erfarenheterna från projektet lyfts. 

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier