Capio
Capio
Capio
Patientmöte

Spine Center Stockholm tar fortsatt emot remisser inom vårdvalet för långvarig smärta och utmattning

5 april 2023

Efter beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm ska vårdvalet för långvarig smärta och utmattning avvecklas. I stället ska majoriteten av patienterna hanteras av sin vårdcentral, men beslutet träder i kraft först 2025. Capio Spine Center Stockholm rehabiliterar ca 300 patienter varje år och tar fortsatt emot remisser inom vårdvalet.

Mer om Spine Center Stockholm

Verksamheten fortsätter att ta emot remisser fram tills beslutet träder i kraft 2025. Här kan du läsa mer och skicka en remiss.

I Region Stockholm finns flertalet kliniker som tar hand om patienter som lider av långvarig smärta och utmattningssyndrom. Många av dessa ligger i topp i det nationella registret för smärtrehabilitering, NRS. Men efter beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm ska vårdvalet avvecklas. I stället hänvisas majoriteten av patienterna till sin vårdcentral, men beslutet träder i kraft först 2025. Capio Spine Center Stockholm kan fortsatt ta emot remisser inom vårdvalet och de kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet för att leverera den högsta kvaliteten i landet för dessa patientgrupper fram till avvecklingen.

Enligt det nya Nationella vårdförloppet för långvarig smärta är det ca 7% av den arbetsföra befolkningen som söker vård för långvarig smärta. Ca 25 000 personer har hög funktionspåverkan och högt vårdsökande inom Region Stockholm.

– Primärvården har inte förutsättningar för att hantera den här patientgruppen idag. Det krävs enorma utbildningsinsatser och resursförstärkningar om primärvården ska vara rustade för detta 2025. Enligt Regionen finns det idag ingen plan för hur en ny organisation ska byggas upp och riskerna är därmed enorma för att denna patientgrupp blir utan vård framöver, säger Lena Fagerud, enhetschef och överläkare på Capio Spine Center Stockholm. På enheten har vi utvecklat ett bra specialiserat evidensbaserat program och har specialister som bedriver forskning inom långvarig smärta sedan över 20 år.

84 % upplever en minskad smärtupplevelse – bäst i landet

På Capio Spine Center i Stockholm behandlas 300 patienter med långvarig smärta per år. Sedan 2014 arbetar läkare, psykologer, sjukgymnaster, smärtläkare och kurator i team för att lära patienterna att hantera smärtan och kunna återgå till det normala livet. Enligt Nationella Registret över smärtrehabilitering upplevde 84 procent som fått behandling på Capio Spine Center 2021 en minskad smärtupplevelse och 44 % en förbättrad arbetsförmåga, vilket är det bästa resultatet i landet. För individen innebär detta en ökad livskvalitet och rent samhällsekonomiskt är det en stor vinst.

Didina Osei-Poku är en av de som lever med långvarig smärta och har de senaste två åren varit sjukskriven. Men efter att ha fått rehabilitering på Capio Spine Center Stockholm är hon nu snart tillbaka på jobbet som förskollärare på heltid.

– Smärtan finns hela tiden, men jag är inte längre rädd för den, säger Didina.

Här kan du se reportaget från SVT med Didina: Didina Osei-Poku behandlades på smärtklinik: ”Det bästa som har hänt mig” | SVT Nyheter

Mer om Spine Center Stockholm

Verksamheten fortsätter att ta emot remisser fram tills beslutet träder i kraft 2025. Här kan du läsa mer och skicka en remiss.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier