Capio
Capio
Capio
Patientmöte

Geriatriken på Handen och Dalens närsjukhus drivs av Capio

2 maj 2023

Igår, den 1 maj 2023, tog Capio Äldre och Mobil vård över driften av geriatriken på närsjukhusen Handen och Dalen i Stockholm. Det innebär totalt 219 nya geriatriska slutenvårdsplatser som erbjuder öppenvårdsmottagning, minnesutredningar och förstärkt utskrivning.

Capio Äldre och mobil vård

Här kan du läsa mer om Capios geriatriska verksamheter som ingår i affärsområdet Capio Äldre och mobil vård.

Efter en upphandling gav Region Stockholm Capio uppdraget att bedriva geriatrisk sluten- och öppenvård på närsjukhusen Handen och Dalen, från och med 1 maj 2023. Övertagandet innebär att affärsområdet utökar sin kapacitet inom slutenvård med cirka 30 procent och kompletterar befintligt utbud inom geriatrik. Öppenvården innefattar öppenvårdsmottagning, utvidgade minnesutredningar och Förstärkt utskrivning efter slutenvårdstillfälle.  

– Det känns bra att vi är i mål efter en längre tid av förberedelser. Med fokus på hög kvalitet, kompetens och lång erfarenhet av att vårda denna patientgrupp, påbörjas vårt arbete för att ytterligare utveckla de fina verksamheterna på Dalen och Handen, säger Thorleif Nilsen affärsområdeschef, Capio Äldre och mobil vård. 

För patienter och anhöriga innebär övertaget ingen annan förändring än att Capio från och med 1 maj står som vårdgivare.    

Digitala verktyg och innovativa arbetssätt 

Genom att använda digitala verktyg, både för innovation och standardisering, utvecklar Capio den geriatriska vården mot framtiden. Effektivare kommunikationsvägar för patienter och medarbetare skapar ökad delaktighet, trygghet och förutsättningar för en god rehabilitering. 

Vi utvecklar våra arbetssätt i vardagen tillsammans med patienten, genom att använda digitala processtöd så som Cambio FRISQ. Vi arbetar även med effektiv planering, uppföljning och analys digitalt. Genom verktyg som Stratsys och Power BI skapar vi förutsättningar för att driva ett enkelt och effektivt chefsskap, så att arbetstiden läggs på rätt uppgifter, säger Anna Manestam, affärsutvecklare på Capio Äldre och mobil vård.  

Brett utbud av geriatrik 

Capio bedriver sedan innan geriatrisk öppen- och slutenvård i Stockholms län på uppdrag av Region Stockholm. På följande sjukhus driver Capio geriatrisk vård: Nacka, Nynäshamn, Vårberg, Sollentuna och Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. I september 2023 öppnar Capio även ytterligare 30 nya slutenvårdsplatser på Capio Geriatrik Sollentuna. 

Om Capio Äldre och mobil vård  

Capios affärsområde Äldre och mobil vård erbjuder specialiserad öppen- och slutenvård inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), palliativ slutenvård (SPSV), slutenvårdsrehabilitering, öppenvårdsrehabilitering, akut- och jourläkarbilar samt läkare i särskilda boenden för äldre (SÄBO). Affärsområdet driver även närsjukhuset i Simrishamn.  

Kontaktperson för frågor  

Thorleif Nilsen, Affärsområdeschef Capio Äldre och mobil vård  
Telefon: 0734-41 12 50

Capio Äldre och mobil vård

Här kan du läsa mer om Capios geriatriska verksamheter som ingår i affärsområdet Capio Äldre och mobil vård.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier