Capio
Capio
Capio
Anna Lundin och Sara Canova

Sara Canova – ASIH-konsult i nytt pilotprojekt

8 maj 2023

I mars inleddes ett nytt spännande samarbetsprojekt mellan Capio S:t Görans sjukhus och Capio ASIH. Projektet ”Nära hem” handlar om att fler patienter ska få en trygg övergång till en fortsatt avancerad sjukvård i hemmet, när de lämnat sjukhuset.

Capio S:t Görans Sjukhus

Här kan du läsa mer om Capio S:t Görans Sjukhus.

Många svårt sjuka vill vårdas i sin hemmiljö och här finns möjligheten att skapa en sömlös vård för våra patienter samtidigt som vi avlastar akutsjukvården. Från akutsjukvården på Capio S:t Görans Sjukhus till ASIH, en vårdform som står för avancerad sjukvård i hemmet.

Huvudfokus i projektet är att testa nya arbetssätt i samarbete mellan Capio ASIH och inledningsvis Kirurgkliniken. I förlängningen kan det utökas till fler kliniker om intresset finns.

Sara Canova är ASIH-konsult från Capio ASIH. Hon är placerad på Capio S:t Görans Sjukhus tisdag-torsdag under en pilotperiod av 6 månader och agerar kontaktväg till ASIH som vårdform.

– Viktigt att poängtera är samarbetet är konkurrensneutralt och jag har kontakt med hela ASIH nätverket i regionen. För patienten är det valfritt vilken ASIH-utförare de väljer.

– Det är dock inte fråga om att ”rekrytera” patienter, utan att fungera som ett samordnande kunskapsstöd och kontaktväg för personalen på sjukhuset, såväl läkare som sjuksköterskor och administrativ personal.

En mindre känd vårdform

Sara Canova brinner för ASIH och det märks.

– Som nyexaminerad sjuksköterska så gick jag till verksamhetschefen på Legevisitten, som det hette innan det blev en del av Capio . Jag fick en chans till mitt absoluta drömjobb och sedan dess har jag jobbat inom ASIH.

– Det finns fortsatt en utbredd uppfattning om att ASIH endast ger patienter vård genom livets absoluta slutskede, men som namnet antyder handlar det om just avancerad sjukvård – fast i hemmet i stället för på sjukhus. Vi gör i princip allt utom att röntga och operera eftersom just det helt enkelt inte är tekniskt möjligt. Jag möts av mycket nyfikenhet på den kapacitet ASIH faktiskt har, det är jätteroligt.

Ha ASIH i åtanke tidigt

– Det här är en möjlighet att ge rätt patient rätt vård i rätt tid. Patienter ska vårdas inom slutenvården så länge det är nödvändigt, och i hemmet så snart det är säkert.

För att överföra en patient på sjukhuset till ASIH skriver man en remiss. Man bör påbörja utskrivningsplaneringen tidigt. Om man kan se att det kommer finnas ett behov av ASIH så tar man med fördel kontakt redan i början av vårdförloppet.

Piloten med en ASIH-konsult på sjukhuset pågår till sista augusti i år och vi kommer att utvärdera det ur flera perspektiv. Vi hoppas att ASIH-konsulten blir en partner i att höja medvetenheten om ASIH som vårdform och identifiera fler patienter och patientgrupper som med fördel kan övergå till att vårdas i sin hemmiljö säger Anna Lundin och tillägger;

– Vi vill bli bättre på att samverka, och tillsammans skapa en nära vård för våra patienter. Och det är extra roligt att få jobba med våra ”kompisar” inom Capio i det här projektet.

Capio S:t Görans Sjukhus

Här kan du läsa mer om Capio S:t Görans Sjukhus.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier