Capio
Capio
Rehabteamet på Capio Spine Center Stockholm tillsammans med patienten Sven Jonsson
Patienten Sven Jonsson nominerade rehabteamet på Capio Spine Center Stockholm.

Rehabteamet på Capio Spine Center Stockholm vinner årets patientpris

26 juni 2023

Varje år delar Forum för Health Policy ut ett pris där patienterna själva får nominera sin vårdgivare. Kriterierna för patientpriset är delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering. Förra året vann astma/KOL-teamet på Capio Orust Vårdcentral priset för sitt arbete med digitala verktyg och i år gick priset till Rehabteamet på Capio Spine Center Stockholm. De tog emot priset för deras fullständiga närvaro och för att ha haft en tydlig gemensam rehab-plan, en av många orsaker till att patienten Sven Jonsson nominerade sitt team. I en intervju berättar enhetschefen Hanna Blomstedt och hälso- och sjukvårdskuratorn Katayun Rosell om känslan att få ta emot priset och vad som gör att enheten sticker ut från mängden.

Läs hela patientberättelsen

Här kan du läsa hela intervjun med Sven Jonsson som nominerade Capio Spine Center Stockholm.

På Capio Spine Center Stockholm tar man emot patienter med långvarig smärta. För att bryta en utveckling mot försämrad livskvalité måste man se till hela människan och det gör man genom att arbeta i team bestående av olika professioner som läkare, psykolog, fysioterapeut, smärtsjuksköterska, kurator och arbetsterapeut. Detta gör att man ser patienten med olika glasögon utefter de olika yrkesprofessionerna, och på så sätt skräddarsyr en anpassad behandling. Detta arbetssätt är en av orsakerna till att Capio Spine Center Stockholm vann patientpriset, vilket Katayun Rosell känner sig väldigt hedrad över.

– Vi känner oss otroligt glada över att få både nomineringen och priset. Det känns som den yttersta bekräftelsen på att vi gör rätt saker och att vi verkligen lyckats med det som är vårt mål – att sätta patienten i centrum i alla delar av behandlingen. Bakom våra fina kvalitetssiffror ligger ett stort mått av engagemang och arbete från både patienter och personal, säger Katayun Rosell.

Från förvirring till klarhet

Många patienter som kommer till enheten har slussats runt i vården under en lång tid och ändå inte känt att de fått den hjälp de behöver. Patienterna lever med en långvarig smärta och har många gånger svårt att klara av vardagslivet, såväl privat som i arbetslivet. Sven Jonsson som nominerade Capio Spine Center Stockholm menar att enheten har ”uppvisat en fullständig närvaro och hela tiden stämmer av läget, smärtan, tröttheten och möjligheten till förbättring.” Han uttrycker att de både såg och hörde honom, även det han själv inte säger.  

– Skillnaden hos oss, kanske jämfört med annan vård, är att vi utöver vårt basprogram, har en individanpassad del i behandlingen. Det gör att vi kan möta varje person utifrån dennes behov och förutsättningar. Det är en otrolig styrka. Varje patient har sin egen process och redan från början sätter vi upp en plan där vi regelbundet fångar upp hur det känns och hur det går i rehabiliteringen. Vi visar att vi inte ger upp, att vi bryr oss och att vi vill att det ska fungera. Inte bara här och nu – utan också på lång sikt, säger Hanna Blomstedt.

– Vi tänker att vi under behandlingen ”sår ett litet frö” där vi lär patienten färdigheter och nya strategier för att kunna ta sig an det som känns utmanade i livet. Den största förändringen behöver ske i hemmet, i vardagen, där patienten tillbringar den mesta av sin tid. Vi fokuserar på att hitta en balans mellan aktivitet och återhämtning och öka medvetenheten kring egna beteendemönster. Många som har haft smärta länge har inte kunnat arbeta. Eftersom forskningen visar att upplevd livskvalitet hänger tätt ihop med en meningsfull sysselsättning, kan ett viktigt rehabfokus till exempel vara en återgång i sysselsättning. Detta är något vi arbetar aktivt med och där ligger vi på topp i landet när man mäter siffror från olika smärtrehabiliteringar, säger Katayun Rosell.

Ett sammansvetsat team som jobbat tillsammans länge

Något som är unikt med Capio Spine Center Stockholm är att nästan hela personalstyrkan har jobbat ihop i många år, i nästan 10 år för att vara exakt. Man har utökat och expanderat verksamheten, men sällan har någon slutat på arbetsplatsen. Därför var känslan av att vinna patientpriset inte glädjande för bara det vinnande teamet, utan för alla rehabteam.

– Vi fick smyga lite först med utmärkelsen eftersom när vi fick veta att vi vunnit hade det ännu inte blivit offentligt. Vi var ju så otroligt glada och ville dela det med allihop direkt, men vi fick hålla lite på det. Att få priset är fantastiskt, men att läsa nomineringen var det som slog allt. Vi är alla jättehedrade, det var en namnkunnig skara som valde ut oss till vinnare och det är ett kvitto på att vi gör rätt saker. Vi vill verkligen sätta patienten i fokus i alla delar av behandlingen, och det nådde fram i nomineringen vi fick, säger Katayun Rosell.

– Även om det var ett team som var specifikt utvalt så gör vi alla samma jobb, så alla kände sig träffade och kunde glädjas och vara stolta. Resten av personalgruppen fick informationen samtidigt och alla blev så stolta och glada – mejlkorgen var full av hejarop, säger Hanna Blomstedt.

Varför både Hanna och Katayun trivs så bra är mycket på grund av att alla har samma målbild – att se individen. Allas engagemang och kunskap hakar in i varandra och vi delar en gemensam motivation och ambition – att sätta patienten i centrum. Och det är nog också en stor del i varför enheten vunnit patientpriset i år.

– Vi som skapat den här rehabenheten är ett gäng som gillar att göra det lilla extra för patienterna vi möter. Vi anpassar och modifierar insatserna för att varje person ska få rätt slags stöttning och hjälp. Det är en viktig del när vi rekryterar – att hen som börjar arbeta hos oss delar den visionen. Vi har ofta fått den återkopplingen från patienterna, att det känns förtroendeingivande för dem när de ser att vi i personalgruppen mår bra ihop. Det finns också mycket humor hos oss och vi delar glädjen tillsammans, säger Hanna Blomstedt.

– Det är också en rolig process att få följa våra patienters resa. Att se en så stor skillnad i deras mående när de lämnar oss. De känner sig gladare, kan göra mer i sin vardag och upplever att kroppen fungerar bättre. På vår mottagning arbetar vi mycket med beteendeförändringar, att bli medveten om sina egna mönster för att bättre kunna se vad man behöver förändra för att må så bra som möjligt. Vi människor är vanedjur och hanterar ofta saker på samma sätt som vi alltid gjort. Det positiva med det är att vi också kan lära om och lära in nya sätt att ta oss an och hantera situationer som uppstår livet, avslutar Katayun Rosell.

Fina ord från patienten Sven Jonsson som nominerade enheten

Varför valde du att nominera Capio Stockholm Spine Center?

I en alltmer fragmenterad hälso- och sjukvård kommer utsatta patientgrupper i kläm. Jag vill som patient med långvarig smärta och diagnostiserad utmattningssyndrom nominera personer och en enhet som medfört för mig en livsförändring genom en holistisk vårdinsats med hög nivå av personcentrering. Rehabteam av denna kaliber måste lyftas som det goda exemplet i Sverige idag och deras arbetsmetodik måste få fortsätta, samt dupliceras, för att möta de ökade behoven

Beskriv resultatet av din vårdupplevelse

Små delar spelar roll. Ett leende från receptionisten när jag kommer, förändrar mitt sinne. Teamets stöd och behandling sker genom högfrekvent kontinuitet. Veckovisa träffar med olika kompetenser efter behov och målbild. Träffarna kan vara både för mig enskilt liksom i gruppterapi. Att kombinera båda sätten är en framgångsfaktor. Jag har verkligen upplevt en fullständig närvaro av teamrepresentanten vid varje tillfälle. Att man hela tiden stämmer av mitt läge, min smärta, min trötthet och min möjlighet att förbättras. De både ser och hör mig, även det jag inte själv säger. Frekventa teamuppföljningar med alla närvarande för att realisera både detalj- och övergripande målsättningar utifrån en gemensamt uttalad rehab-plan. Att man nyttjar digitala påminnelser möjliggör att en trött, glömsk patient ändå får en hög följsamhet till den aktuella rehabplanen. 

Jag grät när jag gick ut från enheten då jag blev accepterad för denna teaminsats för rehabilitering av min smärta och utmattning. Jag hade kämpat med min nu avlidna frus cancer i 18 år, jag hade själv fått en massa smärta, jag var helt slut. Nu skulle ett team ta hand om hela mig. Detta medför att jag nu är på väg tillbaka. 

Läs hela patientberättelsen

Här kan du läsa hela intervjun med Sven Jonsson som nominerade Capio Spine Center Stockholm.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier