Capio
Capio
Capio
Sandra Rubio och Annelie Hansson
Sandra Rubio och Annelie Hansson

Rätten till abort är en mänsklig rättighet

28 september 2023

Varje år dör ca 47 000 kvinnor runt om i världen på grund av osäkra aborter. Det är viktigt att komma ihåg att ett förbud mot abort inte minskar aborttalen. Däremot ökar de osäkra aborterna, inte sällan med förödande konsekvenser. Idag är det internationella aborträttsdagen och för Sandra Rubio och Annelie Hansson – barnmorskor på Capios Abortmottagning i Solna – är det viktigt att poängtera att möjligheten till abort är en mänsklig rättighet. Tillsammans har dem över 40 års erfarenhet av abortvård och genomför ungefär 1500 mediciniska aborter varje år.

Capio Gynekologi Abortmottagning Solna

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till abortmottagningen.

För Sandra har det alltid varit självklart att jobba inom abortvård. Hon började som sjuksköterska på en gynekologisk avdelning år 1999 där patienter genomgick abort och kände direkt att detta var något hon ville fördjupa sig i. Det var även på den här avdelningen Sandra och Annelie började jobba tillsammans för första gången.

–  Jag är född i ett land där man fram tills nyligen inte under några omständigheter fick genomgå abort, vilket fick mig att engagera mig i abortfrågan som en mänsklig rättighet. Jag blev barnmorska 2009 och syftet med min utbildning var just att arbeta inom abortvård, säger Sandra Rubio. 

Annelie har jobbat inom abortvården i mer än 20 år. Hon började på samma gynekologiska vårdavdelning som Sandra och tänkte att det var en bra grund för att kunna plugga vidare till barnmorska. Men abortpatienterna fångade hennes intresse då hon brinner för kvinnors rättigheter och deras möjlighet till en trygg och säker abort, vilket inte är en självklarhet ute i världen. 

–  Jag trivdes väldigt bra på abortavdelningen och kände därför inte behovet av att plugga vidare förrän många år senare, då jag blev barnmorska för att fortsätta utvecklas inom abortvården och med preventivmedelsrådgivning. Jag hade turen att få börja på Capio Solna för lite mer än 2 år sedan där jag via arbetsgivaren kunde vidareutbilda mig med ultraljudskompetens, säger Annelie Hansson. 

Så går processen till 

Sandra berättar att det i regel är korta väntetider på Abortmottagningen i Solna och patienterna bokas in hos antingen henne eller Annelie. 

– Under besöket ingår frågor om hälsohistoria, en gynekologisk undersökning med vaginalt ultraljud, preventivmedelsrådgivning samt information om abortmetoder och tablettutdelning om man vill genomgå en medicinsk abort, säger Sandra Rubio. 

De personer som kommer till Abortmottagningen kan även få sin p-stav insatt när de inleder sin abort, annars erbjuds ett återbesök. Efter behandlingen görs ett graviditetstest för att säkerställa att aborten har lyckats. Testet kan antingen tas på ett återbesök eller hemma. Patienter som önskar ett långverkande preventivmedel (spiral eller p-stav) erbjuds återbesök för insättning, med fördel så snart som möjligt efter aborten. Patienter som enligt ultraljudet är längre gångna i sin graviditet remitteras till slutenvården och om man önskar kirurgisk abort hjälper vi också till med en remiss. 

Förbud ökar antalet osäkra aborter 

I länder där abort inte är tillåtet och metoderna därmed är osäkra, är svåra infektioner och skador på livmodern – ibland även dödsfall – inte ovanligt. Varje år dör ca 47 000 kvinnor runt om i världen på grund av osäkra aborter. Det är viktigt att komma ihåg att ett förbud mot abort inte minskar aborttalen. Däremot ökar de osäkra aborterna, inte sällan med förödande konsekvenser. 

–  I ett land där abort är lagligt och metoderna säkra skulle jag säga att risken skulle vara att det inte blir en abort, det vill säga fortsatt graviditet. Den risken är mycket låg, till exempel 0,5 % vid medicinsk abort, säger Sandra Rubio. 

Rätten till reproduktiv hälsovård är viktig eftersom det räddar liv och skapar goda förutsättningar – för att alla barn förtjänar att vara önskade. Sandra berättar om ett fall som berörde henne nyligen som hon vill lyfta.  

–  Det var en patient som efter genomgången undersökning brast i tårar och tackade mig för att jag var så snäll. Hon hade i samband med en tidigare abort på en annan mottagning fått ett dåligt bemötande. Hon ammade och upptäckte därmed inte graviditeten förrän lite senare i graviditeten, dock fortfarande i första trimestern. Den som genomförde ultraljudsundersökningen tyckte inte det var okej att patienten sökte abort i denna graviditetsvecka. Hen visade ultraljudet i realtid och satte även på ljudet – så att patienten oombett fick höra hjärtljud. I samband med detta fick hon frågan om hon verkligen ville ha en abort. Detta blev en oerhört traumatisk upplevelse för patienten, som bär med sig minnet flera år efter händelsen. Situationer som dessa är inget annat än oacceptabelt och hör inte hemma i den svenska abortvården. Att arbeta inom hälso- och sjukvård är ingen rättighet. Att få bestämma över den egna kroppen är däremot det. Alla patienter som kommer i kontakt med sjukvården ska bemötas med vänlighet och respekt, oavsett kontaktorsak, säger Sandra Rubio. 

Rätten till abort i världen är en fråga som alltid kommer vara aktuell. Det är de fattigaste kvinnorna som drabbas hårdast i länder med förbud. Det är även dessa kvinnor som inte har råd att åka någonstans för att få en säker och laglig abort. I länder där abort är förbjudet, är det även vanligt att tillgängligheten till preventivmedel är begränsad.  

–  Man kan tycka att länder som förbjuder abort borde satsa på att ha en bra föräldraförsäkring när de tvingar kvinnor att föda barn, men så är sällan fallet. I slutändan är det kvinnor som behöver ta konsekvenserna av lagar som andra skapar. Förbud ger inte färre aborter, bara farligare och senare utförda – ibland med kvinnors liv som insats. Jag är stolt över att få jobba med säkra aborter, en rättighet som ständigt är hotad av politik och religion, avslutar Annelie Hansson.  

Frågor och svar om abort 

Vad finns det för hjälp och stöd att tillgå efter en abort? 

Alla patienter som söker abort erbjuds stödsamtal och detta kan ske både före och efter abort. 

Vad är det för skillnad på medicinsk abort och kirurgisk abort? 

Medicinsk abort kan göras till och med vecka 21+6. Man kan välja att genomföra sin abort i hemmet fram till graviditetsvecka 10+0. Därefter görs den medicinska aborten inom slutenvården. Den kirurgiska aborten brukar genomföras mellan graviditetsvecka 7+0–12+0. 

När är det för sent för abort? 

I Sverige har alla oönskat gravida rätt till abort fram till graviditetsvecka 18+0. Från och med graviditetsvecka 18+1 krävs tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd där tillstånd utfärdas och synnerliga skäl till abort föreligger. De flesta aborter som görs efter vecka 18+0 görs på grund av fosterskada. Med tillstånd från rättsliga rådet får abort utföras fram till graviditetsvecka 21+6. 

Är det vanligt att man ändrar sig inför sin abort? 

Det är ovanligt men det går jättebra, inget är hugget i sten för att man har bokat en tid. De flesta som söker abort har dock ett tveklöst abortbeslut redan innan de har fått ett positivt graviditetstest. Man vet helt enkelt vad man kommer att göra med den eventuella graviditeten redan innan testresultatet.   

När brukar man få mens igen efter en abort? 

Mensen återkommer hos de flesta ca 4–6 veckor efter en abort. Ägglossningen kan komma så tidigt som 8 dagar efter behandlingen, vilket innebär att möjligheten till ny graviditet finns direkt efter abort. 

Capio Gynekologi Abortmottagning Solna

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till abortmottagningen.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier