Capio
Capio
Capio

”Att arbeta med kvalitet lönar sig”

23 november 2023

Peter Mangell vann i år Capio Awards pris för kvalitet. Han är kirurgen som lyfte robotkirurgin på Capio S:t Görans Sjukhus och hans sektion ligger nu i topp när det gäller kvalitetstatistiken (INCA) för kolorektalcancer i Sverige. Kvalitet har alltid varit en ledstjärna för Peter, hög kvalitet är en förutsättning för en hög produktion. Och framför allt av största vikt för patienterna.

Capio S:t Görans Sjukhus

Här kan du läsa mer om Capio S:t Görans Sjukhus.

– Jag började på Capio S:t Görans Sjukhus för tre år sedan efter 30 år på Skånes Universitetssjukhus (Sus) i Malmö. Vi arbetade mycket med robotkirurgi och jag har även arbetat som sektionschef för kolorektal-sektionen. Jag gjorde min AT- och ST- tjänstgöring i Halmstad, berättar Peter Mangell.

Peter hade tänkt att flytta upp till Stockholm, tillsammans med sin fru, i samband med pensionen. Men så dök ett intressant jobb upp på Capio S:t Göran och de flyttade hit några år tidigare än tänkt. Sjukhuset behövde en erfaren och skicklig kirurg som kunde vara mentor åt yngre kollegor och som kunde lära ut avancerad robotkirurgi. Valet föll på Peter Mangell.

3 olika nivåer av kvalitetsuppföljning

Peter berättar att det finns tre olika nivåer av kvalitetsuppföljning inom kolorektal-cancerkirurgin, som han och hans team jobbar med ständigt.

– Först har vi det nationella kvalitetsregistret där vi rapporterar parametrar för varje patient. Det är viktigt att vi har de nationella kvalitetsregistren för de talar om var vi befinner oss nationellt och visar också vad vi kan göra bättre. Vi kan också göra internationella jämförelser med de data vi får från registret.

– Nästa nivå på vår kvalitetsuppföljning är på lokal nivå och här handlar det om vad vi kan förbättra tillsammans i vårt team. Vi har olika genomgångar där vi diskuterar utmanande fall med kollegorna. Vi tittar på fall och ser varför det gått bra eller varför inte gått bra. Det här sker fortlöpande varje dag.

– Tredje kvalitetsnivån som vi jobbar med är på individnivå, för mig själv och för patienten. Jag reflekterar vad jag gjort bra eller mindre bra. Det handlar om att hela tiden vilja göra ett bättre arbete. För mig som kirurg och enskild operatör så handlar det om att operationen ska vara framgångsrik och att patienten ska uppleva sig väl och respektfullt omhändertagen. Den här kvaliteten kan vara svår att mäta i siffror, även om det finns patientstyrda kvalitetsmätningar, säger Peter Mangell. 

Vana att jobba med kvalitet och patientinvolvering

 – Vi har haft kvalitetsregister i många år. De har utvecklats och vi rapporterar in allt fler data. Jag skulle säga att vi alltid har arbetat med kvaliteten. Med tiden har kvaliteten blivit viktig både för våra patienter och för vår beställare (regionen). Kraven på transparens ökar och man kräver av oss att vi sa vidta åtgärder för att justera sådant som blivit fel. Det är en väldigt positiv utveckling, säger Peter. 

Att arbeta med att involvera patienterna i sin sjukdom och behandling är något som är viktigt och som även forskningen visar. 

– De flesta patienter gör en operation kanske en enda gång livet. För dem är det en stor händelse. Tar man också med att patienterna som opereras har cancer så finns ofta ett stort inslag av rädsla och oro. Forskning visar att den patient som är välinformerad ta sig genom behandlingen på ett bättre sätt och får färre komplikationer. Jag träffar patienten vid flera tillfällen och då informerar jag om hur operationen går till, till vilka risker som finns och så vidare. Och vi är även flera i teamet som informerar i patienten i olika steg – läkare, kontaktsjuksköterska, stomisjuksköterska, med flera, berättar Peter. 

Capio Awards pris för kvalitet

Under året har Capio delat ut fyra priser utifrån sina fyra värderingar Kvalitet, Samhällsansvar, Innovation och Empowerment. Priset för kvalitet gick i år till Peter Mangell med följande motivering:

”Överläkare Peter Mangell driver kvalitetsresultat med en hög kvalitet för patienter som behöver cancerkirurgi vid kolo-rektalcancer. Hela sektionen för kolo-rektalkirurgi ligger bland de högsta i Sveriges kvalitetsresultat i INCA (cancerregister). Peter involverar alltid patienten direkt vid aktuell diagnos, ger muntlig och skriftlig information, har fantastiska kvalitetsresultat kirurgiskt och opererar i robot för att minska ingreppets storlek med korta vårdtider. Peter bidrar till att sektionen regelbundet följer upp sina resultat, CROM/PROM/PREM och vill ständigt bli bättre. Han är öppen att i ett lärandesyfte och kulturbärare genom att prata om misstag, patienternas input och även det som är svårt”.

– Det känns glädjande och man blir lite stolt över att få ta emot det här priset. Det jag vill betona är att det här priset inte bara går till mig utan till ett team och det är hela kolorektal-teamets arbete som avgör om vi hjälpt patienten. Alla är med och bidrar och för mig är priset ett kvitto på att alla som jobbar med kolorektal-cancer hos oss drar sitt strå till stacken, säger Peter.

– Det är också ett erkännande att kvaliteten är viktigt och värt att satsa på. Hög kvalitet är en förutsättning för en hög produktion. Om man gör mycket fel så får man lägga väldigt mycket kraft åt att åtgärda felen och då lägger man ned arbete på fel saker. Priset ger stimulans att fortsätta satsa på kvalitet och inspirera fler att jobba med kvalitet. Det visar att det lönar sig, berättar Peter.

Peter Mangell 2.jpg

Vad tycker du är det bästa med att jobba på Capio S:t Görans Sjukhus?

– Capio S:t Görans Sjukhus har stor och omfattande verksamhet, men känns ändå småskaligt i en positiv bemärkelse. Det är korta beslutsvägar och lätt att få hjälp. Det finns en känsla av att man hjälps åt här, säger Peter.

– Jämfört med det stora universitetssjukhuset, får man på Capio S:t Göran veta lite mer om hur det går för sjukhuset, nyheter och även om ekonomi och produktion. Men jag har fortfarande samma känsla när jag går till jobbet – att det är roligt! Så i det dagliga jobbet, på gräsrotsnivå, är det inte så jättestor skillnad jämfört med min förra arbetsplats. Jag ska försöka gå ned lite i tid nu när jag fyllt 65 år, men jag tycker fortfarande att mitt jobb är väldigt roligt och stimulerande, avslutar Peter Mangell.

Capio S:t Görans Sjukhus

Här kan du läsa mer om Capio S:t Görans Sjukhus.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier