Capio
Capio
Ögonenheten vid Capio Lundby Specialistsjukhus
Ögonenheten vid Capio Lundby Specialistsjukhus tar emot Capio Awards pris för Innovation.

Kreativt tänkande gynnar patient, personal och verksamheten i stort

2 november 2023

Capio Awards pris för Innovation gick till Ögonenheten vid Lundby Specialistsjukhus för deras nya arbetssätt med screening av ögonbotten för diabetiker. En sommar har flugit förbi sedan prisutdelningen och vi tog tag i Pernilla Laurén, enhetschef på Capio Lundby Specialistsjukhus, för att prata om varför innovation är så roligt och hur arbetet har sett ut den senaste tiden.

Ögonenheten

Här kan du läsa mer om Ögonenheten på Capio Lundby Specialistsjukhus.

På Ögonenheten vid Capio Lundby Specialistsjukhus utreder, behandlar och opererar man ögonsjukdomar samt utreder/behandlar kroniska tillstånd. På mottagningen arbetar man i väl sammansatta team bestående av ögonläkare, ögonsjuksköterskor, optiker, undersköterskor, ortoptister och medicinska sekreterare. Ortoptisterna behandlar vuxna med skelning/samsynsproblem och barn med glasögonbehov/lappträning. Ögonsjuksköterskor och optiker har egna mottagningar med bland annat synfältsundersökningar, tryckkontroller och ögonbottenfotografering. 

Enhetschef Pernilla Laurén har varit en del av Capio sedan 2021. Det bästa, enligt henne själv, är att vi har koll på vad vi gör, att det är ordning och reda och att det finns tydliga uppföljningar.  

Orsak och verkan blir väldigt tydligt. Jag känner att det vi gör, eller inte gör, verkligen spelar roll här, säger Pernilla Laurén. 

Capio Awards pris för Innovation 

Innovationspriset delades ut till Ögonenheten för deras nya arbetssätt, vilket innebär att mottagningstiden används till att enbart fotografera patienter (inte tolka bilderna). Detta har lett till att man hunnit med många fler patienter per mottagning. Under 2022 gjordes 1700 screeningar på diabetiker jämfört med 600 under 2021, och även väntetiderna minskade från 6 till 0 månader. Hur ser det ut 2023? 

– Väntetiderna går lite upp och ner beroende på vilken typ av mottagning vi bedömer att vi behöver prioritera i verksamheten. Under en period har vi ”gasat” på barn-sidan, därav att väntetiden just nu är två månader för foto. Inom kort kommer vi vara nere på noll igen med hjälp av vårt effektiva arbetssätt och prioriterat att ha fler fotomottagningar. Sista september var vi uppe i cirka 1400 utförda foton och det kommer innebära att vi landar på cirka 1700 även i år. Vårt långsiktiga mål är att öka fotoverksamheten ytterligare genom att ta över fler av regionens patienter, berättar Pernilla Laurén.  

Innovation betyder massor av roligt arbete, om du frågar Pernilla Laurén. Hon älskar nämligen kreativt tänkande där man får med sig personalen och landar i förbättringar som gynnar både patient, personal och verksamheten i stort. 

– Att vinna innovationspriset var både ärofyllt och inspirerande. Det är alltid kul att bli sedd och hörd för sitt kreativa arbete, avslutar Pernilla Laurén.  

Pernilla tillsammans med Ögonenheten kommer köra på som vanligt framåt, där de skruvar på saker parallellt. Den 12 oktober hade dem en sjukhusgemensam dag där Ögonenheten höll en presentation om ett annat arbetssätt gällande deras makulapatienter. Enligt Pernilla skulle även detta arbete kunna vinna pris framöver.  Vi får vänta med spänning till Capio Awards 2024, helt enkelt.  

Ögonenheten

Här kan du läsa mer om Ögonenheten på Capio Lundby Specialistsjukhus.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier