Capio
Capio
Capio
Fotograf: Joel Foo.
Fotograf: Joel Foo.

Capio Artro Clinic är redo att rädda hjärtan med sin HLR-grupp

14 februari 2024

Idag är det alla hjärtans dag och vad är väl mer relevant än att prata om hjärt- och lungräddning? På Capio Artro Clinic finns det en grupp som tar HLR-träningen ett steg längre. Anna Sundelin, narkosläkare på enheten, är fanbäraren och visar tillsammans med sitt team att det går att få in träning och undervisning i den kliniska vardagen och därmed ökar tilltron till sin egen, och sina kollegors, kompetens när det kommer till hjärt- och lungräddning.

Capio Artro Clinic

Här kan du läsa mer om Capio Artro Clinic.

Anna Sundelin har jobbat på Capio Artro Clinic sedan september 2022. Hon har varit HLR-instruktör i över 13 år och var även HLR-ansvarig narkosläkare på Karolinska innan hon började jobba här på Capio.  

– Jag ville fortsätta utbilda andra i HLR eftersom det är så otroligt kul. Jag sökte därför projektpengar från HLR-rådet för att kunna köpa in undervisningsmaterial för att få till utbildning på kliniken, säger Anna.  

Under en intensiv vecka i höstas höll Anna i HLR-kurser och nu är man en grupp på fem personer som ser till att simuleringarna sker ungefär en gång i veckan. I gruppen hittar vi Eva som har varit HLR-instruktör väldigt länge, Lina som är ny instruktör och även Johanna och Sofia som rekryterats in av Anna men som inte är HLR-instruktörer, än.  

Identifierad tid och plats för HLR-simuleringar 

Efter att alla operationer har startat på morgonen på kliniken är den stora Post Op tom på patienter. Då kan Anna och gänget göra i ordning dockan och packa akutvagnen. De använder sin vanliga utrustning eftersom en del av projektet är att göra utbildningen i den dagliga verksamheten.   

– Ingen av personalen har avsatt tid för simuleringarna utan vi gör detta på vår arbetstid, säger Anna. 

HLR-gruppen har tagit fram olika fall där instruktörerna bestämmer vilken som gäller för dagen. En ansvarig sjuksköterska får en rapport på patienten och hela scenariot börjar när sjuksköterskan inte får kontakt med dockan. 

– Ibland blöder det efter operation, ibland är det hjärtinfarkt, en allergisk reaktion eller medfött hjärtfel. Kanske får vår fiktiva patient hjärtstopp på toaletten, eller hasar ner på golvet för att hen har varit lite förvirrad. Vi använder alla tänkbara scenarios så att vi är väl förberedda om det skulle hända på riktigt, säger Anna. 

Under simuleringen slår en sjuksköterska larm och alla kan springa dit och köra i gång. De kör i max 10 minuter tills ambulansen kommer och då har oftast den fiktiva patienten – dockan – fått tillbaka sin cirkulation. Efteråt går gruppen igenom hur patienten mår och sedan kör de en debriefing. Vad var bra, vad kan vi lära oss till nästa gång? Detta är något som sedan återkopplas till instruktörer och chefer på kliniken. 

I projektet som Anna och resten av HLR-gruppen håller i ingår också att kunna mäta tilltron till sin kompetens. Detta görs genom enkäter innan projektet började och ska även fyllas i efter att projektet är slut. 

– Simuleringarna ska göras en gång i veckan fram till sommaren och går ut på att vil vill mäta ifall medarbetarnas tilltro till sin egen och teamets kompetens ökar inom HLR. Vi registrerar tid för larm och håller en debriefing om själva HLR-momentet. Utöver detta skriver jag också ner väldigt mycket om hur projektet fortlöper, säger Anna.  

Simuleringar i riktiga lokaler är verksamhetsförbättrande. Man kan ha en återkommande frågeställning om allt finns på plats som behövs ifall olyckan är framme, och framför allt om alla hittar det som behövs. Anna observerar en hel del för att se över så att kliniken jobbar på rätt sätt, men det finns också rum för deltagarna att reflektera och se förbättringsmöjligheter. 

– En kollega kom på att man kan sätta ihop ett paket med amiodaron och glukoslösning, samt en blandningsinstruktion. Hen kom på detta eftersom det ibland var svårt att komma ihåg exakt vilka volymer man ska blanda ihop. Speciellt när man är uppe i varv och det gäller på riktigt. Så nu ligger det ihopsamlat i en egen burk i läkemedelslådan i stället för att ligga löst med alla akutläkemedel, säger Anna.  

Flera initiativ samtidigt 

Det man gör utöver simuleringarna är också en möjlighet att träna kompressioner och inblåsningar under arbetstid. Dockan ligger i ett eget rum och vem som helst kan ladda ner appen QCPR och köra två minuter HLR och få återkoppling på kvalitén. 

– Om man skärmdumpar sitt resultat och skickar till mig så är man med i en tävling där priserna kommer delas ut 29 februari, vilket är HLR-månadens sista dag. Under februari kör vi även lite extra föreläsningar och fokus på HLR. Just begreppet HLR-månad använde vi oss av på KI och är något som jag tagit med mig till Capio Artro Clinic för att fokusera lite extra på HLR under februari, avslutar Anna. 

Anna och HLR-gruppen har även ansökt om ett rådgivande yttrande från etikprövningsmyndigheten som har beslutat att de inte har några invändningar mot att Anna fortsätter med forskningen som planerat för att kunna publicera projektet vetenskapligt. 

Capio Artro Clinic

Här kan du läsa mer om Capio Artro Clinic.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier