Capio
Capio
Sahar Khalili och Jenny Berggren
Sahar Khalili, projektledare för KFUM Bollihop Linköping tillsammans med Jenny Berggren, specialist i allmänmedicin på Capio Vårdcentral Berga.

En vecka fylld av inspiration kopplat till kvinnohälsa och jämställdhet

8 mars 2024

I dag är internationella kvinnodagen och för Jenny Berggren, specialist i allmänmedicin på Capio Vårdcentral Berga, har planering pågått sedan i november förra året. I ett och ett halvt år har Jenny varit initiativtagare och huvudansvarig för projektet ”Samtal för bättre hälsa och vård – medborgardialog med utlandsfödda kvinnor”, ett samarbete mellan Capio Vårdcentral Berga, Capio Vårdcentral Johannelund, Berga Församling och KFUM Bollihop. Tillsammans togs initiativ till en hälsovecka i området som pågår denna vecka. I intervjun berättar Jenny om sina tankar kring kvinnohälsa, om föreläsningen Muslimsk Girlpower i tisdags med Sarah Delshad och hur vi fortfarande lever långt ifrån ett jämställt samhälle.

I höstas arrangerades en medborgarträff på tema kvinnohälsa som var väldigt uppskattad. Jenny Berggren, specialist i allmänmedicin på Capio Vårdcentral Berga, Sahar Khalili, projektledare för KFUM Bollihop och Pernilla Enström, diakon från Berga församling, började spåna vidare på nästa steg. De ville hålla ytterligare en medborgarträff med fokus på kvinnohälsa under internationella kvinnodagen och öppna för kvinnor oavsett bakgrund. Men det stannade inte vid detta evenemang utan resulterade i en hel hälsovecka i Berga. 

Jenny berättar att hon älskar att jobba ihop med Sahar eftersom det är tempo och att de inte fastnar i detaljer – de arbetar sig framåt, sätter ribban högt och får otroligt mycket gjort. 

Det som gläder mig allra mest är att det mesta av hälsoveckans aktiviteter är ordinarie verksamheter, inte bara engångsinsatser. Vissa saker är extrainsatta och vissa har sett till att fokusera extra på någon aspekt av hälsa, men det mesta finns i området alla veckor på året. Hälsoveckan blir en möjlighet att lyfta fram och synliggöra detta. Jag hoppas att vi kan hjälpa människor att komma i gång med hälsosamma vanor och ge förutsättningar för dem att bibehålla dessa resten av året, säger Jenny. 

Föreläsning i Linköping under hälsoveckan

Författaren Sarah Delshad föreläste om ”Muslimsk Girlpower - för kvinnokraft, systerskap och framtidshopp” 

Förra året läste jag Sarah Delshads bok ”Muslimsk feminist – javisst!” som jag tyckte var otroligt välskriven och lärorik. Boken var det första jag läst om muslimska kvinnor som också berättades av muslimska kvinnor och hjälpte mig att bli medveten om att börja göra upp med stereotypen av den muslimska kvinnan, säger Jenny.  

Efter att ha läst boken hörde Jenny av sig till Sarah för att se över möjligheten att komma till Linköping och föreläsa med anledning av internationella kvinnodagen, vilket Sarah svarade ja på.  

Tillsammans med flertalet engagerade kvinnor har vi löst det praktiska och finansieringen kring föreläsningen. Att bjuda in Sarah som föreläsare blev en aktivitet vid sidan av vårt arbete med medborgardialogerna och hälsoveckan, men där både kyrkan och Capio vårdcentral i Berga och Johannelund bidragit till att finansiera för att kunna hålla arrangemanget gratis. Kyrkan lånade ut sina lokaler gratis och en lokal restaurang samt matbutiken i Berga bidrog med tilltugg och dryck, fortsätter Jenny. 

Sarah Delshad är frilansjournalist, författare och föreläsare med stort engagemang för frågor som rör kvinnors rättigheter och muslimsk identitet och är ofta ute och pratar på skolor, myndigheter, organisationer, föreningar och företag. Att Capio genom Jenny arrangerat hälsoveckan och framför allt föreläsningen tyder på medvetenhet, enligt Sarah, som hon värderar väldigt högt.  

Föreläsningen blev väldigt uppskattad. Det kom runt 30 personer, en blandad publik med både yngre och äldre personer från olika bakgrunder. Hela gruppen uttryckte uppskattning – att man kände igen sig, att det var en ögonöppnare och att man blev inspirerad att läsa på mer.  

Många ville få mer tips om hur vi som icke-muslimer kan stötta muslimska kvinnor. Vi pratade om vikten av representation och att bli sedd som en mångfacetterad grupp individer istället för stereotyper. Att ges utrymme att prata om mer än bara integration och att ges frihet att föra sin egen talan. Många från föreläsningen ville även komma på vår medborgardialog i onsdags om kvinnohälsa med knytkalas och träning, säger Jenny. 

Under medborgardialogen i onsdags fördes ett samtal om bland annat gynekologisk undersökning. Hur går det till och vilka instrument används? Man samtalade även om hur en undersökning kunde upplevas, där deltagarna även gav tips till vårdpersonalen på vad de kan göra för att underlätta den gynekologiska undersökningen.  

Att fråga patienten om hon vill göra en undersökning, vad som ska ske och undvika tiden och omfattningen av att vara avklädd samt ha en kudde att kunna krama om var några av tipsen som kom fram. Det var helt enkelt mindre av en föreläsning och mer av en dialog, säger Jenny. 

Sarah Delshad föreläser i Linköping

Kvinnohälsa rymmer mycket 

Hälsa generellt är ett brett begrepp och rymmer så många olika aspekter. Just när det kommer till kvinnohälsa handlar det mycket om att se helheten och främja det friska, menar Jenny. Att ha kunskap över hur kroppen fungerar och även rätten att kunna bestämma över sin kropp. Det rymmer även att våga, och kunna, prata om besvär som inte ges så mycket utrymme som det borde.  

Det kan vara besvär som uppstår efter en graviditet, att inte normalisera att kroppen blir en begränsning som resultat av att ha fött barn. Att våga berätta om besvär så som urinläckage, att ha ont vid sex och kunna be om hjälp. Kvinnohälsa är även kvinnors rätt till den sexualitet de önskar. Att stötta den som vill ha hjälp att kunna vara aktiv, men också stötta den som vill avstå, säger Jenny.  

Kvinnohälsa handlar också om att sträva mot jämställda villkor i stort, att intressera sig för skillnader i psykisk ohälsa mellan könen, hur skillnaden förstärks efter familjebildning och ifrågasätta och utmana de samhällsstrukturer som kan ligga bakom det. Jenny fortsätter att trycka på vikten av att hitta stöd i varandra och att inse att vi också är delaktiga i att upprätthålla strukturer som låser oss – att bli medvetna och utmana.  

Det är viktigt att vi står enade och starka i arbetet för att vi ska ges lika rättigheter som män. Jag läste nyligen en text som löd: Feminism handlar inte om att göra kvinnor starkare. Kvinnor är redan starka, det handlar om att förändra hur världen uppfattar den styrkan, fortsätter Jenny. 

För Sarah Delshad betyder kvinnohälsa att rå om sig själv – att vara snäll när orken tryter vissa dagar. Att träna, äta hyfsat näringsrikt och vårda sina relationer i livet. 

Att helt enkelt leva ett liv där jag ser till mitt behov som kvinna och människa, och också välkomna mindre behagliga känslor så som sorg, skam och skuld i livet, säger Sarah Delshad 

Kommit en bit på vägen, men fortfarande en lång bit kvar 

Att medvetengöra skillnaderna som fortfarande råder är viktigt för Jenny, även om det har blivit bättre. Vi lever fortfarande rätt långt ifrån ett jämställt samhälle där kvinnor möter andra förutsättningar och förväntningar än män.  

Inom vården kan vi konstatera att män oftare ges nyare och dyrare läkemedel än kvinnor och att kvinnor även inom vården tjänar sämre än män trots likvärdiga meriter och arbete. Jag hoppas att vi i framtiden inte ska behöva uppmärksamma dagen, men så länge ojämställdheten råder så kräver den att bli extra uppmärksammad minst en dag per år, avslutar Jenny.

Under hälsoveckan kommer man att ha en frivillig insamling till hjälporganisationen Kvinna till kvinna. Här kan du vara med och bidra: Insamling för Kvinna till kvinna

 

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier