Capio
Capio
Capio
Capios logotyp på fönster

Ändringar i vårdval BUMM kan leda till avsevärt längre köer inom barnsjukvården

17 juni 2024

Under måndagen kommer Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm godkänna en utredning av vårdval BUMM (Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar). Denna utredning ska därefter ligga till grund för de förändringar inom vårdvalet som den politiska majoriteten planerar för inom kort. I utredningen utelämnas en rad relevanta analyser och perspektiv om vilka systemeffekter som ett eventuellt avskaffande av vårdvalet skulle leda till. Exempelvis effekter på husläkarmottagningar, akutmottagningar och digital vård.

Katrin Wannelöf, Regionchef inom Capio Barn och Unga, är orolig för vad som kommer att hända med tillgängligheten då det i fjol genomfördes 195 300 besök inom Vårdval BUMM. 

– Om Region Stockholm reformerar eller avskaffar Vårdval BUMM utifrån utredningens slutsatser kommer redan svårt belastade närakuter och akutmottagningar vid sjukhusen att få en tillströmning av barn och ungdomar som idag får sin vård i någon av de 22 mottagningar som arbetar inom vårdvalet. Även vårdcentralerna får en ökad belastning som inte säkert går att planera utifrån nuvarande resurser, vilket riskerar tränga ut andra patientgrupper. Detta kommer att leda till en mer splittrad vård för våra barn och unga som kommer att leda till växande köer och en dyr nota för regionens skattebetalare, en ökad kostnad går redan att dra slutsatser av utifrån reviderat vårdval, säger Katrin Wannelöf. 

Utöver pågående utredning finns ett tidigare beslut om att flytta över alla neuropsykiatriska utredningar från BUMM till BUP som historiskt haft utmaningar både kring bemanning och väntetider. Nyligen har det skett en upphandling av externa privata neuropsykiatriska utredningar som ska nyttjas av BUP som avlastning för att klara av väntetiderna.  

–  I detta beslut har inte vi sett någon konsekvensanalys för den stora andel utredningar som mynnar ut i en ADHD-diagnos som också kräver medicinering under många år. Vården riskerar även att bli mer splittrad jämfört med vårdvalet som finns idag där både utredning och behandling av ADHD samt barnmedicinska frågeställningar sköts av samma team – vården blir då inte mer sammanhållen som rådande majoritet har som mål, menar Katrin. 

Katrin Wannelöf påpekar även att dialogen mellan förvaltning och vårdaktörerna varit undermålig. 

– Vi hoppas och utgår från att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm förstår vikten av att det förs en dialog med vårdgivarna innan det införs förändringar som riskerar ställa tusentals barn och unga i kö, avslutar Katrin.

För ytterligare kommentarer kontakta Katrin Wannelöf på telefonnummer 072-856 25 38 eller via e-post katrin.wannelof@capio.se 

 

 

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier