Capio
Capio
Capio
Annika Andersson, sjukhuschef på Capio Närsjukhus Simrishamn
Annika Andersson, sjukhuschef på Capio Närsjukhus Simrishamn

Capio Närsjukhus Simrishamn tar emot patienter från SUS och Ystad

14 juni 2024

Vårdförbundet har varslat om strejk, vilket har påverkat flera sjukhus i Region Skåne. För att avlasta de drabbade sjukhusen i Malmö, Lund och Ystad har Capio Närsjukhus Simrishamn gått upp i förhöjd beredskap och tar nu emot patienter från dessa sjukhus. Capio Närsjukhus Simrishamn omfattas inte av strejken.

Capio Närsjukhus Simrishamn omfattas inte av Vårdförbundets pågående strejk. I stället har man gått upp i förhöjd beredskap för att avlasta Skånes universitetssjukhus (SUS) och Ystad Lasarett.

– På det stora hela är vi det enda sjukhuset i Skåne som inte är indragna i strejken. För att avlasta och bistå de patienter som behöver sjukhusens resurser har vi utökat antalet platser från 34 till 36, säger Annika Andersson, sjukhuschef Capio Närsjukhus Simrishamn.

Patienter flyttas mellan sjukhusen för rätt vård

– Vi håller fast vid att endast ta emot patienter som kan tillgodogöra sig vård på den vårdnivå vi tillhandahåller. Vår slutenvård har en inriktning mot internmedicin och rehabilitering med ett särskilt fokus på multisjuka sköra äldre och det är den patientgruppen vi nu tar in från de närliggande sjukhusen. Sjukhuset i Ystad har ännu inte blivit lika hårt drabbade av strejken som Malmö och Lund, vilket har lett till att Ystad skickar patienter till oss medan Malmö och Lund skickar ortopediska- och kirurgiska patienter till Ystad, och patienter med medicinskt vårdbehov till Simrishamn.

Flödet av patienter in och ut från närsjukhuset är på grund av strejken ovanligt högt

– Det är ett väldigt högt flöde av patienter för tillfället, med åtta till tio patienter som dagligen kommer in och skrivs ut. Här är det viktigt att lyfta fram våra fantastiska medarbetare. De kämpar på med väldigt god vilja och hög arbetsmoral, vilket värmer hjärtat att se. Vi kan hantera detta utan att det är någon medicinsk fara.

På frågan om närsjukhuset följer några speciella riktlinjer i och med situationen säger Annika:
– Vi har regelbundna möten på plats och med regionen för att vi inte ska hamna i en situation där det blir farligt, vi är noga med att ha en hög patientsäkerhet, trots det höga flödet av patienter. För det följer vi vår kris- och beredskapsplan.

Vid en långvarig strejk kan situationen dock påverka både personal och patienter negativt
– Skulle detta dra ut på tiden är jag orolig att situationen kan bli svår för både patienter och personal.

Capio Närsjukhus Simrishamn är redo att ta ännu större ansvar vid behov

– Vi har en pågående dialog med Region Skåne. Vi har sagt att vi kan hålla vår medicinska närakut öppen längre, ta emot fler patienter i behov av röntgen samt öka inflödet av patienter på vår medicinmottagning.

– Vi har bäddat ytterligare tre sängar, så skulle det krisa ordentligt kan vi ta in några patienter till, men då endast för ett par timmar dagtid. Vi kan inte ha 39 platser i gång hela tiden eftersom vi inte har tillräcklig bemanning för att säkerställa patientsäkerheten.

Trots det ökade inflödet av patienter påverkas inte den planerade vården i Simrishamn för tillfället
– Just nu ser vi inte att den planerade vården påverkas och vi hoppas att det fortsätter så, avslutar Annika.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier