Capio
Capio
Capio
Pre- och postoperation gänget på Capio Artro Clinic.
Pre- och postoperation gänget på Capio Artro Clinic.

Capios Kvalitetspris belönar hela personalens engagemang för det postoperativa omhändertagandet

24 juni 2024

Priset för Kvalitet i Capio Awards 2024 går till Andreas Wiklund, Joel Foo och övrig personal på pre- och postoperation.

Under våren har medarbetare inom Capio kunnat nominera till priser inom olika kategorier, utifrån våra värderingar – en av dem Kvalitet. I nomineringen till priset så lyfts det formulär för utvärdering och kvalitetsförbättring som både Andreas Wiklund, anestesiläkare och Joel Foo, anestesisjuksköterska, har lett.

” Andreas och Joel har jobbat med ett formulär för utvärdering och kvalitetsförbättring av hur våra patienter mår på postoperation. Formuläret fylls i av samtlig pre- och postoperationspersonal på alla patienter dagligen. Tack vare svaren har vi kunnat genomföra och utvärdera flera förbättringar med minskad smärta och minskat illamående som resultat. Tack för ert fantastiska arbete!”

En av pristagarna, Andreas Wiklund, har jobbat som anestesiläkare inom Capio sedan 2017. Först på Capio S:t Görans Sjukhus och därefter på Capio Artro Clinic sedan 2020. Utöver sin roll som anestesiläkare jobbar han även deltid som chefläkare för Capios affärsområde Ortopedi.

Enligt Andreas kom nomineringen som en överraskning.

– Det var väldigt roligt att arbetet med ständiga förbättringar av kvaliteten på det postoperativa omhändertagandet uppmärksammades utanför vår egen verksamhet. Att ta emot priset kändes som ett erkännande av hela personalens engagemang i detta – för det är verkligen en laginsats, säger Andreas.

En högeffektiv och snabb organisation

Idén till formuläret föddes på grund av att man upplevde att andra vägar framåt var alldeles för krångliga. Egentligen ville man fånga mätvärdena genom personalens journalanteckningar, men insåg ganska snart att det skulle krävas mycket byråkratiskt arbete och att det i stället var mer effektivt att göra på det här sättet.

–  I en högeffektiv och snabb organisation som vår är vi lite otåliga när det gäller att genomföra förbättringsarbete, och vi valde därför i stället att lösa det själva, fortsätter Andreas.

Både Andreas och Joel trycker mycket på hur alla medarbetares engagemang i det dagliga arbetet på pre- postop varit fantastiskt. De har själva kommit med förslag på vad man ska mäta och förbättra, och de har arbetat med uppföljning av resultaten på ett systematiskt och regelbundet sätt, något som Andreas tycker Joel Foo speciellt har bidragit till.

– Vår förhoppning är naturligtvis att patienterna ska märka effekterna av våra ansträngningar, och att dagens svar leder till ännu bättre omhändertagande i morgon, fortsätter Andreas.

Den vidareutveckling man hoppas på i närtid är att deras registreringar ska matas in i det nationella registret, SPOR, och att man därigenom ska synliggöra deras arbete bättre. Målsättningen är att till nästa år rankas högt, om inte högst, på SPOR:s nationella kvalitetsindex.

– Kvalitet för mig betyder att man är mån om resultatet av sitt arbete. I det ligger att man måste våga fråga andra om vad de tycker, så att man får en avstämning mot omvärlden. Kvalitet är för mig personligen också att känna en stolthet i det jag gör och att samtidigt vilja fortsätta att bli lite bättre hela tiden, avslutar Andreas.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier