Capio
Capio
Capio

Om Capio Partner

Capio Partner ansvarar för partnerskap inom den privat- och försäkringsfinansierade vården. Vårt mål är en effektiv, modern och uppskattad vårdleverans för våra samarbetspartners och deras kunder, våra patienter.

Vi säkerställer att patienterna får hjälp till rätt vårdnivå, i rätt omfattning och i rätt tid.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla kvalitativa och kostnadseffektiva vårdförlopp genom att kombinera medicinsk kompetens med analys av data från alla delar av patientens vårdresa – från symptom till färdig behandling.

Genom detta angreppssätt kan vi förändra och utveckla vården tillsammans med våra partners och vårdgivare för patienten.
Vi strävar efter att förbättra människors hälsa och för en ekonomisk och miljömässig hållbarhet där förebyggande insatser och digitala lösningar är en viktig del i vår utveckling.

Vårdplanering

Vi vårdplanerar och ger medicinsk rådgivning på uppdrag av försäkringsbolag.

Vår ambition är att ge dig som patient ett personligt, professionellt och kunskapsrikt omhändertagande.

Till Vårdplanering