Capio
Capio
Capio

Vårdplanering

Vi vårdplanerar och ger medicinsk rådgivning på uppdrag av försäkringsbolag. Vår ambition är att ge dig som patient ett personligt, professionellt och kunskapsrikt omhändertagande, ge råd som du verkligen har nytta av och kan följa och, att när så krävs, lotsa dig vidare i sjukvårdsutbudet så att du får rätt behandling av personer med rätt kompetens i rätt tid.

Våra handläggare är alla specialkunniga inom området sjukvårdsrådgivning samt har en lång erfarenhet av liknande arbete. Vi har ett nära samarbete med alla våra vårdgivare och arbetar ständigt för att utveckla hela vårdförloppet för våra patienter. ​

Fullmakt​

För att vi ska kunna planera vården tillsammans med dig måste du som patient hos oss för varje nytt ärende skicka in en fullmakt. Fullmakten är ditt samtycke till att vi bokar dig vidare, tar del av dina remisser, tar in dina journaler och förmedlar dina uppgifter till andra vårdgivare när vi bokar vård. Fullmakten bekräftar ditt samtycke och är ett krav enligt svensk lag. För mer information kontakta vårdplaneringen – se ”Kontakta oss”. ​

Bokning​

Om du har en sjukvårdsförsäkring och har frågor om din hälsa eller vill ha hjälp med personlig sjukvårdsrådgivning och behandling, kontakta i första hand ditt försäkringsbolag. Har du frågor direkt till oss på Capio Partner, hittar du våra kontaktuppgifter under ”Kontakta oss”.

Kontakta oss