Capio
Capio

Försäkringsnytt februari 2023

I detta nummer så har vi valt att lägga fokus på våra allmänmedicinska kliniker runt om i landet. Att vara specialist inom allmänmedicin innebär att man har goda kunskaper i att hantera samsjuklighet, man är van vid en personcentrerad vård utifrån patientens behov, vilket ger patienten möjlighet att kunna vara delaktig i sin egen vård.

karta

Capio Norrlandskliniken

Capio Norrlandskliniken eftersträvar att leverera ett brett utbud av vård och diagnostik av hög kvalitet för våra försäkringskunder. Vi har en mycket erfaren bemanning, som bidrar till att säkerställa god medicinsk kvalitet, kontinuitet och ett gott bemötande. I vår radiologiska verksamhet finns MR-kamera, konventionell röntgen samt ultraljud. Vi har också ett fullt utbyggt lab. för provtagning. För närvarande har vi läkare inom allmänmedicin, öron-näsa-hals samt gynekologi och obstetrik samt erfarna fysioterapeuter och psykologer. Vi samarbetar även med Sports Medicine i Umeå som nyligen kommit in i Capio.   

Verksamhetens idé är att det ska vara lätt att vara patient, och lätt för vårdresurser och administrativ personal att samarbeta utifrån patientens behov. Därför har vi även erfarna fysioterapeuter och psykologer kopplat till försäkringsmottagningen. Detta innebär att vi kan erbjuda och samordna en mängd tjänster på samma plats vilket brukar vara mycket uppskattat av våra patienter.  

Under året har vi ambitionen att stärka upp delar av läkarbemanningen, då vi sett att efterfrågan finns, samt modernisera vår radiologi och bildhantering. Vi vill även passa på att ge en fördjupad information om vår duktiga specialistpsykolog Jamilla Bruhn. Hon har en specialistexamen inom klinisk psykologi med inriktning behandling/psykoterapi och arbetar med allt från stödsamtal vid kriser till mer kroniska ångest- och depressionstillstånd och trauma. Jamilla arbetar även inom vår företagshälsovård med stödsamtal, stresshantering, behandling av psykisk ohälsa, rehabilitering samt chefsstöd, grupp- och organisationsutveckling. Besöken sker såväl fysiskt som i videobesök via patientsäker vårdplattform.

Jamilla Psykolog

Capio Vårdcentral Slussen

I början på den pulserande Götgatan ligger vår mottagning Capio Vårdcentral Slussen. Mottagningen öppnade för tio år sedan och har sedan dess tagit emot försäkringspatienter.

På Slussen arbetar ca 20 personer med olika kompetens och ålder. Kunderna som kommer hit får träffa en allmänspecialist och en undersköterska. Vi kan erbjuda våra kunder läkarbesök och hälsoundersökningar.

Vi försöker ständigt utveckla vår verksamhet. Idag kan vi ta emot kunder både digitalt och fysiskt utifrån era behov. Vi har olika sköterskeledda mottagningar som till exempel hypertonimottagning och osteoporosmottagning. Ett av våra ledord är bemötande. Vi lägger stor vikt på att våra kunder ska trivas och få en bra upplevelse när det besöker oss. Vi är stolta över att vara den klinik inom Capio syd som ligger högst på Nöjd Kund Index avseende bemötande. 

Så här säger Sennait som arbetar i receptionen om hur hon jobbar med bemötande:

– Jag säger till alla patienter som kommer in, hej och välkommen till oss. Vi är den första kontakten patienten möter när de kommer innanför dörren, vissa är kanske lite spända inför vårdbesöket, har de fått ett vänligt bemötande i receptionen så blir upplevelsen av deras patientresa oftast mycket bättre.

Capio Idrottscentrum

Capio Idrottscentrum hanterar medicinska frågeställningar utifrån ett helhetsperspektiv där medicin, arbetsfysiologi, nutrition och psykologi utgör viktiga komponenter i vår verksamhet. Vår ambition är inte bara att hjälpa dig bli symtomfri, vårt mål är att hjälpa dig tillbaka till aktivitet och optimera din prestationsförmåga, oavsett om det gäller din träning eller i arbetslivet. Motionärer, elitaktiva eller de som saknar träningsbakgrund är välkomna till oss.

Vi vänder oss även till högpresterande individer inom näringslivet, där vi tar ansvar för hälsan utifrån ett perspektiv där vi menar att optimerad hälsa är en viktig konkurrensfördel över tid. För att få varaktiga resultat med högpresterande individer är det avgörande med bred erfarenhet och kunskap om de personliga drag som utmärker dessa personer. Med de erfarenheter vi har från arbetet med olympiska atleter finns en förståelse för vilka särskilda krav den typ av individer har och är en viktig hörnsten i detta arbete.

Saker som händer på kliniken:

  • Hampus Åström, specialist inom allmänmedicin, är ny MAL med start 1 januari 2023.
  • Den 1: a februari så börjar Capio Idrottscentrum med så kallade Teambesök. Det innebär att patienten träffar en fysioterapeut och en läkare (allmänspecialist) samtidigt för en gemensam bedömning och behandlingsplan. Exempel på patienter som bokas för ett teambesök är patienter med långvarig smärtproblematik, diffusa problem eller där man bedömer att patienten är i behov av att snabbt komma i gång med rehabiliteringen men också är i behov av smärtlindring och eventuellt vidare utredning.
  • Ett arbete pågår med hjärtscreening och EKG på kliniken, mer info kommer.
Linn Mandic

Intervju med Linn Mandic idrottsfysiolog på GHP Idrottscentrum

Hur kan en vanlig dag se ut för dig?

– En vanlig arbetsdag för mig innebär att jag träffar träningsklienter (både utanför och på kliniken). Därtill blir det en hel del möten och administrativt arbete gällande kvalitets- och försäkringsfrågor.

Vad ser du för möjligheter med ditt arbete på Capio?

– Jag tror att mitt jobb med träning som en del av vårdprocessen har stora möjligheter att utvecklas inom Capio/ GHP. Fysisk aktivitet är något generellt nästan alltid rekommenderas till patienter, oavsett skada eller sjukdom. Dock finns det sällan en etablerad kontakt eller träningsplan för den patient som är färdig med sin rehabilitering och som ska tillbaka till vardagen. Det här steget är för många en stor utmaning, oavsett tidigare träningserfarenhet. Ofta finns det en rädsla för att träna fel, man tvivlar på den egna kroppen och förmågan eller så är man rädd att skadan ska komma tillbaka. Att då kunna få stöd med träningen från samma enhet som din fysioterapeut jobbar på skapar trygghet för patienten.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag trivs när det är varierande arbetsuppgifter och när jag får jobba med människor.

Vad är era största utmaningar under 2023?

– Vi har många planerade projekt för detta år och jag tror att vår största utmaning blir att hinna med allt som vi tänkt oss! I februari börjar vi till exempel med teambesök på kliniken, vilket innebär att patienten träffar fysioterapeut och läkare samtidigt. Nyheter och förändrade arbetssätt medför alltid en del utmaningar, men det är spännande utmaningar!

Allmänmedicin Capio Läkargruppen

Centralt i Örebro ett stenkast från Örebro Slott invid Svartån, tio minuters gångväg från resecentrum ligger Capio Läkargruppen.

Vår allmänmedicinmottagning har mångårig erfarenhet av att ta emot försäkringskunder.

Våra allmänspecialister Tony Duberg, Jorunn Prestbakmo & Anders Oskarsson bedömer och behandlar de åkommor som hör en allmänmedicinmottagning till. Tony Duberg har även utbildning i idrottsmedicin. Anders Oskarsson kommer från företagshälsovård och är även van vid arbetsrelaterade åkommor i både kropp och själ. Jorunn Prestbakmo arbetade tidigare på en av vårdcentralerna i Örebro innan hon kom till oss och är intresserad av bredden av vad en allmänmedicinskmottagning kan erbjuda.

På vår fina mottagning har vi även vår biomedicinska analytiker Elin Vinblad på vårt lab som ombesörjer den provtagning som ordineras vid besöket.

Linn

Intervju Elin Vinblad på Capio Läkargruppen

Hur kan en vanlig dag se ut för dig?

– Under dagen tar jag emot de patienter från huset (Capio Läkargruppen) som ska ta blodprover och stödjer mina medarbetare i laborativa frågor. Alla prover ska sen tas omhand på rätt sätt och skickas i väg med transport för analys. Jag utför även patientnära analyser på vårt eget Lab när vi är i behov av ett snabbt provsvar.
I min roll som biomedicinsk analytiker fungerar jag även som en länk mellan Capio Läkargruppen och laboratoriemedicin på Region Örebro län dit merparten av våra prover skickas för analys. Vårt eget lab är även kvalitetssäkrat genom regionen och genomgår kontinuerligt revisioner för att upprätthålla den kvalitetsstämpeln.
Vissa dagar är jag behjälplig med EKG-tagning och synkontroller på våra hälsoundersökningar och intygskunder.

Vad ser du för möjligheter med ditt arbete på Capio/ GHP?

– Jag gillar de utvecklingsmöjligheter som finns inom Capio som ger möjlighet att bredda sin kompetens även utanför sin specifika yrkesroll. Jag har till exempel nyligen axlat rollen som internrevisor inom Capios specialistkliniker.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Mina kollegor och det nära samarbete som finns mellan yrkesgrupperna i vårt team och på hela Capio Läkargruppen. Och att få vara en del av den fina vård som Capio Läkargruppen ger våra patienter. En annan styrka hos Capio Läkargruppen är att när idéer kläcks är det kort väg från beslutstagande till färdigställande.

Vad är era största utmaningar under 2023?

– Den fortsatta digitaliseringen av vår mottagning, något som jobbas med idag och kommer fortlöpa under hela 2023 och vidare. Vi behöver bli bättre på att ta hjälp av den teknik som finns i dag för att hitta effektivare och bättre lösningar för både patienter och personal. Vi har också en utmaning framför oss att etableras inom privatmarknaden. Något som startats upp i liten skala på vår mottagning men som med rätt marknadsföring kan få oss att växa ytterligare.

Capio Medicinskt Centrum Göteborg

Capio Medicinskt Centrum Göteborg startade upp september 2021 med Linda Landén, VD och specialist i internmedicin och en sjuksköterska Elisabeth Isaksson. Efterhand fylldes det på med fler medarbetare och i dag har mottagningen två sjuksköterskor och fem läkare varav tre är specialister i allmänmedicin, en specialistläkare inom internmedicin och en inom endokrinologi. I slutet av april välkomnar vi Jarl Torgerson som är specialist i internmedicin och hematologi. Initialt kommer han att arbeta en dag/vecka.

Vi tar emot patienter med privat sjukvårdsförsäkring och de som väljer att själva bekosta sina besök. Mottagningen är nyrenoverad och är lokaliserad mitt i hjärtat av Göteborg, endast ett stenkast från Avenyn. I våra lokaler finns även Synlab som möjliggör säker och snabb provtagning.

Alla som arbetar här är engagerade och erfarna medarbetare som tillsammans vill skapa en fantastisk vårdmottagning. Vi har lång erfarenhet och använder vår kunskap för att ta hand om patienten på bästa sätt. Vår styrka är att vi försöker se till helhetsbilden och inte bara fokusera på armen eller magen.

logotyp
Väntrum

Intervju med Peter Jacobson, specialist endokrinologi på Medicinskt Centrum

Hur kan en vanlig dag se ut för dig?

– En stor del av patienterna bokas via Kuralink. Övriga patienter har mottagningssköterska eller jag bokat in själva, antingen fysiska besök eller telefon/videobesök. Jag upplever att mer sköts via telefon nu jämfört med före pandemin och oftast fungerar detta riktigt bra. En hel del av mina patienter kommer från Skåne då det saknas privatpraktiserande endokrinologer där. Den största patientkategorin utgörs av sköldkörtelsjukdom, följt av diabetes och rubbningar i kalkomsättningen.

Vad ser du för möjligheter med ditt arbete på Capio/GHP?

– Jag har trivts bra med att arbeta under GHP och jag tror det blir minst lika bra med Capio som ju är betydligt större. Med all den organisatoriska hjälp samarbetet innebär, kan vi kliniker fokusera på det vi är bäst på och utveckla verksamheten kliniskt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Alla medarbetare är positiva, engagerade och duktiga. Det finns förutsättningar här att göra ett bra jobb och erbjuda kontinuitet och tillgänglighet så att patienterna blir nöjda. Det tycker jag är avgörande för den egna trivseln. Autonomi är också viktigt för mig som kliniker. När jag började arbeta med försäkringspatienter blev jag positivt överraskad över hur mycket nytta man kan göra. Det är "riktiga" och ofta allvarliga sjukdomar man stöter på.

Vad är era största utmaningar under 2023?

– Att få ordentlig snurr på verksamheten och ta in fler specialiteter.

Capio Privat Malmö Stortorget

I detta nyhetsbrev önskar vi belysa vår mottagnings fantastiska sjuksköterskor, undersköterska och receptionist/administratör. De är gruppen som tillsammans får mottagningen att flyta på, de är spindlarna i nätet och ger ett fantastiskt bemötande till våra kunder. Vi arbetar utifrån att upplevelsen ska vara mycket bra för kunden genom hela besöket från receptionen, hos läkaren, på laboratoriet och när man kontaktar oss innan, emellan eller efter ett besök. 

medarbetare på Capio Privat Malmö Stortorget

Intervju med Camilla, sjuksköterska på Capio Privat Malmö Stortorget

Hur kan en vanlig dag se ut för dig?

– En arbetsdag innehåller, allt från provtagning på labbet, hälsokontroller, vaccinationer, kontakt med patienter för rådgivning och bokning eller olika typer av frågor. Kontakt med försäkringsbolagen i frågor gällande patientärenden och bokningar.

Vad ser du för möjligheter med ditt arbete på Capio?

– Att man kan utvecklas, varje dag är en ny dag.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Den personliga kontakten med patienter, att kunna göra det lilla extra för var individ. Nära samarbete med kolleger, alla hjälps åt, vi arbetar gemensamt över alla yrkeskategorier. Fint samarbete med chef, möjlighet att påverka och att man blir hörd.

Vad är era största utmaningar under 2023?

– Att bibehålla våra kundflöden, svårt att veta om inflationen kommer påverka vår mottagning.