Capio
Capio
Capio
Bild på psykolog och patient

Forskning inom psykisk ohälsa

Här har vi samlat aktuell forskning inom området psykisk ohälsa.

Vårt stora nätverk med olika kompetensområden och patientgrupper skapar bra förutsättningar för kunskapsutbyte och olika studier. När det kommer nya forskningsinitiativ inom psykisk ohälsa kommer du kunna läsa om dem här.