Capio
Capio
Capio
läkare utför kliniskt atbete

Capios arbete med forskning och utbildning

Vi på Capio leder och följer den medicinska utvecklingen och utbildar dem som ska ta över efter oss. Vårt arbete med forskning och utbildning är grunden för en kvalitativ och säker vård - både nu och i framtiden.

Praktik och student

Här kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns för dig som studerar och hur du går tillväga för att få en praktikplats hos Capio.

Capio arbetar för att forskning, utveckling och utbildning (FoUU) ska öka och integreras i den kliniska verksamheten. För detta arbete har ett FoUU-nätverk Capio Sverige formats.

Nätverkets arbete syftar till att förbättra vården för dagens och morgondagens patienter, främja en god hälsa i samhället och skapa en god lärandemiljö för framtida medarbetare.

Ett särskilt fokus ligger på att:

  1. Öka deltagandet i kliniska studier/prövningar och främja samverkan med life science-sektorn (läkemedelsindustrin och med tech)
  2. Utveckla lärandemiljöer i samarbete med närliggande lärosäten och universitet

Praktik och student

Här kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns för dig som studerar och hur du går tillväga för att få en praktikplats hos Capio.

Arbetet vi gör har stor betydelse för våra patienter och för en hållbar sjukvård med goda medicinska resultat.Margareta Danelius, chefläkare Capio

Inom alla våra affärsområden finns stora utvecklingsmöjligheter för medarbetare och forskare. Genom vårt stora nätverk finns tillgång till olika kompetensområden och patientgrupper, vilket skapar goda förutsättningar för att utbyta kunskap och genomföra studier och prövningar inom olika specialiteter.

Capio ingår även i ett internationellt nätverk med Ramsay Santé och Ramsay Health Care. Profilområden för forskning och utveckling inom Ramsay är onkologi, psykisk ohälsa, ortopedi och hjärt-kärlsjukdomar. Mer information om Ramsay Health Care och deras arbete inom forskning och utveckling hittar du här.

FoUU-nätverkets kontaktpersoner

Capiomodellen

Ett gemensamt språk gör det lättare att förstå varandra, och en gemensam väg gör det lättare att gå åt samma håll - därför har vi skapat Capiomodellen som en bas för allt vi gör.

Till Capiomodellen

Illustration