Capio
Capio
Capio
Bild på två händer

Forskning inom palliativ vård

Här har vi samlat aktuell forskning inom området palliativ vård.

Vårt stora nätverk med olika kompetensområden och patientgrupper skapar bra förutsättningar för kunskapsutbyte och olika studier. När det kommer nya forskningsinitiativ inom palliativ vård kommer du kunna läsa om dem här.