Capio
Capio
Capio
bild på två händer

Forskningsprojektet som ska höja kunskapen inom palliativ vård

16 december 2022

Under hösten gick startskottet för “Från tråd till mantel” - ett omfattande forskningsprojekt inom palliativ vård. Vi har intervjuat projektledaren Linda Martinson och doktoranden Camilla Ekeblom som berättar om projektets syfte, mål och varför det är viktigt att belysa omvårdnadsforskning inom palliativ vård.

Som på sjukhus, fast hemma

Följ med Daniella Maglica, sjuksköterska på Capio ASIH - Avancerad sjukvård i hemmet, under en arbetsdag i Stockholm. 

– Det känns helt fantastiskt att kunna bidra med utveckling av den palliativa vården. Jag är oerhört glad att Capio är en arbetsgivare som belyser vikten av omvårdnadsforskning inom palliativ vård och det känns superviktigt att den här typen av vård lyfts, säger Camilla Ekeblom, sjuksköterska och doktorand i projektet ”Från tråd till mantel”.

Bakgrunden till projektet ”Från tråd till mantel”

70 000 personer per år beräknas ha behov av palliativ vård, och 40% av dessa dör på SÄBO, Särskilt boende för äldre. Under covid-pandemin riktades fokus mot äldreomsorgen och rapporter visar att den palliativa vården inte varit av god kvalitet och att det finns stora skillnader kring vilken vård personer får. Den palliativa vården är inte jämlik. Kunskap kring palliativ vård behöver höjas bland alla personalkategorier, för att kunna lindra symtom och främja livskvaliteten hos patienter som har ett palliativt vårdbehov. 

Camilla Ekeblom är specialistsjuksköterska inom palliativ vård på Capio ASIH Norrort och har arbetat på Capio sedan 2013. Numera är hon även doktorand vid institutionen för vårdvetenskap på Marie Cederschiöld högskola. Camilla är involverad i forskningsprojektet ”Från tråd till mantel” och är just nu tjänstledig från sin ordinarie arbetsplats.

– Jag har två ben i projektet – ett i egenskap av sjuksköterska och ett som doktorand. Min roll är att tillsammans med specialistläkare inom palliativ medicin vara ute på boenden och hålla i utbildningar kopplat till palliativ vård. Det kan handla om palliativa ronder, handledning och scenarioträning i svåra samtal. Som doktorand kommer jag ur ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv att titta på vilka effekter projektet ger gällande bland annat vårdkvalitet, säger Camilla Ekeblom.

Aktiviteter under nästa år

Projektets praktiska del pågår under hela nästa år och i januari drar projektet igång med undervisningsinsatser.

– Vi är väldigt spända och förväntansfulla inför vårt samarbete med Kavat Vård som driver de SÄBO-n där vi kommer in med utbildningsinsatserna, säger projektledare Linda Martinsson.

Varannan vecka får de utvalda SÄBO-na besök av specialistläkare och specialistsjuksköterska som utifrån ett fastlagt utbildningsprogram utbildar, stöttar och engagerar personalen. De utvalda SÄBO-na finns i hela Stockholm, från Rimbo i norr till Haninge i Söder. Parallellt med undervisningsinsatserna pågår observationer och forskning på det löpande resultatet.

– Vår förhoppning är att projektet ska mynna ut i kunskap som kan bidra till en god utformning av framtidens förfrågningsunderlag, men även i hållbara och skalbara arbetssätt kring palliativ vård, som kan implementeras på alla SÄBO-n, säger Linda Martinson.

Ett unikt samarbetsprojekt

Linda har tillsammans med sin projektledarkollega Cecilia Enockson varit väldigt aktiv i utformningen av projektidén, rekryteringen av projektparter och i själva designen.

– Nu är min uppgift att se till att projektet följer sin tidsplan, kalla till möten, sprida information och hålla styrfarten. Så småningom kommer jag även att vara aktiv i sammanställningen av projektrapporten, säger Linda Martinson.

Linda berättar att ”Från tråd till mantel” är ett unikt samarbetsprojekt mellan regionfinansierad och kommunfinansierad vård, som sträcker sig över huvudmannagränser och bygger broar över de stuprör som i dag utgör hinder i vården av och omsorgen om de äldre.  

– Jag vill citera vår samarbetspartner på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som uttryckte samarbetet så här: ”I det här projektet sitter äntligen alla i samma rum”, avslutar Linda Martinson.

Som på sjukhus, fast hemma

Följ med Daniella Maglica, sjuksköterska på Capio ASIH - Avancerad sjukvård i hemmet, under en arbetsdag i Stockholm. 

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier