Capio
Capio
Capio

Stort fokus på forskning hos Capio Artro Clinic

På Capio Artro Clinic görs ca 5000 operationer per år, mest artroskopisk kirurgi men sedan några år tillbaka även en framgångsrik verksamhet inom proteskirurgi. De bedriver även en omfattande verksamhet kring forskning och utbildning. Här berättar specialistortoped Anders Stålman mer om de olika projekten och initiativen.

Capio Artro Clinic är kända för sin kompetens kring idrottsskador och artroskopisk kirurgi och är kliniskt ledande inom området i Sverige och står sig också väldigt bra internationellt. De är ett FIFA-ackrediterat “Center of excellence” samt ”Teaching center” för organisationerna ISAKOS och ESSKA. Anders Stålman är specialist i ortopedisk kirurgi på Capio Artro Clinic, och har genom året arbetat främst med idrottsortopedi och artroskopi. Även hans forskning kretsar kring artroskopi och idrottsskador.  

- 2010 disputerade jag med avhandling om smärta och funktion efter knäledsartroskopi. Nu handleder jag doktorander kring arbeten som mestadels innefattar korsbandskirurgi, resultat, teknik, rehab samt epidemiologiska studier kring förekomst och betydelse av knäskador i olika idrotter. Jag jobbar även som lagläkare för AIK och är förbundsläkare i Alpinförbundet. Jag är också ordförande för Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin, säger Anders.  

Temakurser inom olika områden 

På Capio Artro Clinic finns en stor verksamhet kring forskning och utbildning. Bland annat med kurser inom idrottsmedicin och ultraljudsdiagnostik. De har även populära kurser för ST-läkare inom ortopedi samt temakurser kring olika områden, nu senast i november 2022 hölls en livekirurgikurs för axelkirurger. 

- Vi tar emot minst tre ST-läkare per år som får grundläggande utbildning i artroskopisk kirurgi samt även flera besökande internationella kollegor. Vi har mycket forskning med fyra docenter, en gästprofessor och nio doktorander. Forskargruppen tillhör Stockholm Sports Trauma Research Center vilken ligger på Karolinska Institutet under institutionen MMK, berättar Anders.  

Pågående forskningsprojekt och studier 

Två randomiserade prospekterade studier pågår just nu på Capio Artro Clinic; graftval - hamstring mot quadriceps samt förstärkning av korsbandsgraftet med en så kallad internal brace. Artro tittar även på hur de kan utveckla bättre behandlingsmetoder för korsbandskirurgi hos barn och ungdomar. Det bedrivs även andra forskningsprojekt, som bland annat rör rehabilitering av knäskador samt höftledsproblematik. 

- Forskning och utbildning är viktigt eftersom det ger en annan dimension till arbetet. Man får en bättre förståelse för vad vi håller på med. Det utvecklar vår verksamhet hela tiden, avslutar Anders. 

Anders Stålman

Forskning och utbildning är viktigt eftersom det ger en annan dimension till arbetet. Man får en bättre förståelse för vad vi håller på med. Det utvecklar vår verksamhet hela tiden.Anders Stålman, specialist i ortopedisk kirurgi på Capio Artro Clinic