Vård online
Vård online
Par håller varandra i handen

Capio Läkare i SÄBO

På uppdrag av Region Stockholm ansvarar vi för läkarinsatserna på ca 190 äldreboenden runt om i regionen.

Vill du jobba med oss?

Kanske söker du nya utmaningar? Vi söker dig som brinner lite extra för att bidra till bästa möjliga livskvalitet för de äldre som bor på särskilt boende.

Så här jobbar vi på Capio Läkare SÄBO

Tillsammans med de särskilda boenden som vi har avtal med planerar vi vården för de boende. 

Läkarna har så gott som dagligen kontakt med sina respektive vårdenheter och planerar besök för de boende tillsammans med sjuksköterskorna på det särskilda boendet. 

Capio Läkare SÄBO består av en grupp läkare som ansvarar för ett antal äldreboenden inom Region Stockholm. 

Alla äldreboendeenheter besöks minst en gång per vecka samt vid behov. Övriga tider har vi en egen beredskapsjour dygnet runt, alla årets dagar.

Läkarrollen på Capio Legevisitten SÄBO

Våra läkare

Hos Capio Legevisitten Säbo jobbar man som antingen fast läkare eller jourläkare. 

Fasta läkare

Våra läkare har sina boenden att ansvara för. Utöver de fasta besökstiderna jobbar även Capio Legevisitten SÄBOs verksamhetschef och enhetschef tätt tillsammans med verksamhetsföreträdare för de olika särskilda boendena, framförallt sjuksköterskor, chefer och MAS’ar.

Vi ser ett stort värde av goda relationer till sjuksköterskorna dels för att skapa trygghet till de äldre och dess anhöriga men också för att utveckla kvaliteten i det medicinska omhändertagandet.

Egna jourläkare

För insatser kvällar, nätter och helger har vi vår egen jourläkargrupp. Alla jourläkarna har erfarenhet av arbete som patientansvarig läkare på SÄBO dagtid.

Läkare och jourläkare skriver i samma datoriserade patientjournal och har därmed tillgång till varandras anteckningar för en säker informationsöverföring. Det innebär också att jourläkaren vid telefonsamtal från sjuksköterska direkt har tillgång till adekvata patientuppgifter.

Vill du jobba med oss?

Kanske söker du nya utmaningar? Vi söker dig som brinner lite extra för att bidra till bästa möjliga livskvalitet för de äldre som bor på särskilt boende.