Capio
Capio
Capio

Patientavgift

Du behöver oftast betala en patientavgift när du besöker vården. Hur mycket du behöver betala beror bland annat på vilken typ av vård du får, och vissa besök är avgiftsfria. Här kan du läsa mer om patientavgifter och hitta prisuppgifter.

All vård i Sverige är avgiftsfri för barn upp till 18 år. I vissa regioner upp till 19 eller 20 år. Alla besök och undersökningar på ungdomsmottagningar är kostnadsfria.

I Sverige finns en gräns för hur mycket du behöver betala för vård under ett år. Detta högkostnadsskydd innebär att du betalar högst 1300 kronor för öppenvård (t.ex. på vårdcentral) och 2300 kronor för läkemedel under en period på 12 månader. Därefter får du ett frikort som gäller i alla landets regioner och landsting.

Nya patientavgifter för Västra Götaland 

Regionstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att ändra patientavgifterna inom sjukvården från och med 1 april 2024.

  • Patientavgift införs för vårdkontakter via chatt och telefon.
  • Patientavgiften för läkarbesök höjs till 200 kronor.
  • Patientavgiften för besök på Rehab höjs till 200 kronor.
  • Avgiftsbefrielsen för sjuksköterskebesök för dig mellan 65-84 år tas bort.
  • Patientavgiften för besök på jourcentral blir 300 kronor oavsett vilken yrkeskategori du träffar.

Följ länkarna nedan som leder till 1177s hemsida, för att se prisuppgifter för respektive region där vi är verksamma.

Region Blekinges patientavgifter

Region Gävleborgs patientavgifter

Region Hallands patientavgifter

Region Kronobergs patientavgifter

Region Skånes patientavgifter

Region Stockholms patientavgifter

Region Uppsalas patientavgifter

Region Värmlands patientavgifter

Region Västerbottens patientavgifter

Region Västmanlands patientavgifter

Region Örebro läns patientavgifter

Region Östergötlands patientavgifter

Västra Götalandsregionens patientavgifter

Regionens regelverk för patientavgifter gäller även vid digitala besök. Du hittar information på 1177.