Capio
Capio

Feber hos barn

Feber är kroppens sätt att försvara sig mot infektioner, orsakade av virus eller bakterier. Barn får lätt feber men det betyder inte alltid att de är speciellt sjuka. Mår barnet i övrigt bra så kan du utgå från det.

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.

Kroppstemperaturen kan variera en hel del mellan olika barn. Barn som hoppar och stojar och är mycket aktiva eller kanske skrikit mycket kan få lite förhöjd kroppstemperatur utan att det är feber.

Feber innebär att kroppens temperatur blir högre än normalt och när den överstiger 38,0 °C så räknas den som feber. Barn får lättare feber än vuxna och det är inte ovanligt att ett barn kan ha 39–40 °C vid till exempel en förkylning.

Feber kan vara ett tecken på allvarligare sjukdom, men det är ovanligt hos barn.

Symptom

Beteendeförändringar

Barn brukar ofta börja bete sig lite annorlunda än vanligt när de får feber. En del barn kan bli lite gnälliga, sover annorlunda och tappar aptiten, medan andra barn inte blir speciellt påverkade av feber.

När febern stiger är det vanligt att barnet huttrar och fryser. Och när febern är hög kan barnet svettas en hel del.

Feberyra

Ibland kan barn bli tillfälligt förvirrade och uppfatta sin omgivning annorlunda, se och höra konstiga saker när de får feber, det kallas att feberyra. Feberyra kan uppfattas obehagligt både för barnet och dig. Förvirringen är ofarlig och brukar gå över efter en stund.

Feberkramp

Det händer ibland att barn med hög feber får feberkramp. Det kan se obehagligt ut när barnet krampar, men det är i de allra flesta fall helt ofarligt. Första gången ett barn får feberkramp ska du ringa 112. Det är för att utesluta att krampen beror på något annat än att barnet har feber. Det skapar trygghet och förståelse.

Egenvård - vad kan jag göra själv?

När ett barn har feber ska det vara hemma och ges chans att vila och återhämta sig. Barnet behöver inte ligga still i sängen, tvärtom, men det är bra om aktiviteterna är någorlunda lugna och anpassade. Och låt barnet vila när det önskar. När febern är som högst mår barnet väl av att vara inomhus.

Gör det behagligt

För att hålla ner febern är det bra att det är svalt i rummet där barnet är och hen har lätta kläder på sig, en kortärmad tröja och underbyxor till exempel. När barnet ska sova är det bra om det är svalt och du kan ta av barnet täcket korta stunder för att hålla nere temperaturen. Du kan låta barnet sova med bara påslakan, det kan vara bra under sommarhalvåret.

Ge dryck som barnet tycker om

Det är viktigt att se till så att ett barn med feber får i sig ordentligt med vätska. Vatten är bäst, men är det svårt att få hen att dricka det så är det bra att erbjuda något barnet tycker om, det viktigaste är att hen dricker. Vid feber behöver barn dricka mer än vanligt.  Däremot kan det vara okej att barnet äter lite mindre en eller ett par dagar, det är vanligt och ofarligt med minskad matlust vid feber.

Läkemedel om det behövs

Feber är kroppens naturliga sätt att bekämpa och försvara sig mot infektioner. Därför ska feber inte behandlas så länge barnet i övrigt mår bra.

Om barnet är gnälligt och tydligt visar att det inte mår väl, om det inte äter och framför allt om barnet inte dricker ordentligt kan du ge receptfria febernedsättande läkemedel. Om barnet är yngre än sex månader ska du kontakta 1177 eller din vårdcentral för rådgivning innan du ger något läkemedel.

När och var ska jag söka vård?

Feber i sig är inte farligt, utan det är egentligen orsaken till att barnet får feber som gör att ni kan behöva träffa en läkare. Mår barnet bra för övrigt så kan ni avvakta. Men när det gått mer än fyra dygn och barnet fortfarande har feber ska du kontakta din vårdcentral eller jouröppna mottagning.

Har du ett litet barn ska du kontakta din vårdcentral eller jouröppen mottagning om något av följande stämmer:

  • Barnet är yngre än tre månader och har en feber som ligger runt 38,0 °C eller högre.
  • Barnet är sex månader eller yngre och har en feber som ligger på 39,0 °C eller högre.
  • Barnet är mellan sju månader och två år och har en feber som ligger på 39,0 °C eller högre utan att samtidigt ha några förkylningssymtom.

Om barnet blir mycket sjukt

Kontakta genast din vårdcentral, barnläkarmottagning eller jouröppen mottagning om något av följande stämmer:

  • Barnet har en feber som är 41,0 °C eller mer.
  • Barnet har feber och är väldigt medtaget och sjukt.
  • Barnet har feber och verkar ha ont och gråter otröstligt.
  • Barnet har feber och vill inte dricka eller visar tecken på uttorkning, till exempel väldigt torr i munnen och på läppar eller kissar mycket mindre än vanligt eller inte alls.

Ring alltid först

Om du eller ditt barn har besvär som gör att du behöver ta kontakt med vården är det viktigt att du ringer till vårdmottagningen först, och inte åker dit direkt. Detta gäller både barn och vuxna som har feber eller andra förkylningssymtom. Det är viktigt att följa de rutiner som finns för hur du ska tas emot, för att minimera risken att smitta andra.

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.

Vi hjälper dig

Visar 110 mottagningar: