Capio
Capio
Capio

RS-virusinfektion hos barn

Virusinfektionen RS börjar oftast som en vanlig förkylning men barn under sex månader kan få kraftigare symptom. Nästan alla barn får RS-virus under de första två levnadsåren och oftast är sjukdomen lindrig, men en del barn kan bli allvarligt sjuka.

RS-virus orsakar infektioner i luftvägarna. Vuxna och äldre barn får oftast inga större besvär av sjukdomen, men en del små barn kan bli allvarligt sjuka och behöva få sjukhusvård. Ett barn har ökad risk att bli allvarligt sjuk om:

- barnet är yngre än tre månader

- barnet är yngre än ett år och föddes mer än fem veckor tidigt

- barnet är under två år och har en kronisk lungsjukdom

- barnet är under två år och har en hjärtsjukdom

- barnet är under två år och har en neurologisk sjukdom

- barnet har någon immunbristsjukdom

Symptom

Oftast ger RS-virus symptom som en vanlig förkylning men barn under sex månader brukar få kraftigare symptom. Oftast är barn som sjukast i fyra till sex dagar efter första symptomen. Hosta kan komma efter några dagar och kan vara besvärlig. Det kan ta några veckor att bli helt frisk.

RS-virus brukar börja med följande symptom:

- Barnet är snuvig och täppt, ofta med segt slem

- Barnet har feber

- Barnet har svårt att amma, äta eller dricka vilket leder till trötthet

Under de första dagarna kan en del barn bli mer sjuka och kan då få svårt att andas. Det är vanligast bland barn under tre månader.

Att barnet har svårt att andas märks bland annat genom att barnet har ansträngd andning med ytliga, snabba andetag. Barnets andning kan också låta pipande eller väsande. Barnet kan också ha så kallade indragningar – att huden dras in när barnet andas. På små barn syns det som mest nedanför revbenen, precis ovanför magen.

En infektion med RS kan också orsaka andningsuppehåll och det är störst risk hos barn under två månader gamla eller som är för tidigt födda. Barnet slutar då andas korta stunder. Andningsuppehåll uppstår framför allt i början av infektionen och kan vara det första symptomet.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som får RS-virus behöver inte söka vård då lindriga besvär oftast går att behandla hemma. Kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du misstänker att ett barn har RS-virus och något av följande stämmer:

- Barnet är under tre månader och har feber

- Barnet har svårt att andas

- Barnet har svårt att dricka, amma eller äta

Sök vård på en akutmottagning om vårdcentral eller jourmottagning är stängd. Ring genast 112 om barnet har andningsuppehåll.

Vad kan jag göra själv?

Du kan försöka lindra lättare besvär hos barnet som vid en vanlig förkylning. Näsdroppar med koksaltlösning kan hjälpa om barnet är täppt, framför allt när barnet ska äta eller sova. Slemmet kan lösa upp sig om du försöker droppa eller spruta lösningen i barnets näsa flera gånger om dagen, exempelvis inför måltider. Till barn över ett år kan du använda receptfria avsvällande näsdroppar som gör det lättare för barnet att andas genom näsan, men tänk på att dessa bara ska användas i högst tio dagar.

En nässug kan du köpa på apotek och går att använda för att suga ut det sega slemmet ur barnets näsa. För att lösa upp slemmet och göra det mindre segt kan du använda näsdroppar eller koksaltlösning innan du använder nässugen.

För att underlätta när barnet ska sova kan du höja huvudänden på barnets säng genom att exempelvis bädda med extra kuddar under madrassen. På så sätt blir det lättare för barnet att andas.

Om barnet inte orkar äta som vanligt är det viktigt att ge mat eller amma oftare än vanligt. Det är också viktigt att barnet får i sig tillräckligt med vätska, låt därför barnet dricka oftare.

Behandling

Oftast behöver inte barn och vuxna med vanliga förkylningssymptom någon behandling. Ibland kan barn som blir mycket sjuka behöva vård på sjukhus. Behandlingen går då ut på att lindra de besvär som RS-infektionen ger.

På sjukhuset får barnet hjälp med att få i sig näring och vätska först och främst. Barnet kan få näringen via antingen sond eller dropp, där sond innebär en plastslang till magsäcken och dropp ges direkt i blodet via en tunn plastslang.

Om barnet har syrebrist kan hen behöva hjälp genom att få syrgas. Syrgas ges då antingen genom en så kallad plastgrimma som sätts i näsan eller genom en mask som placeras över munnen och näsan.

I vissa ovanliga fall kan barnet behöva hjälp med en CPAP, eller en respirator. CPAP är en mask som placeras över barnets näsa och ger en blandning mellan luft och syrgas.

Hur smittar RS-virus?

RS-viruset smittar till exempel när en person som är sjuk hostar, nyser eller andas ut, då kan den som står nära få infektionen. RS-viruset kan överleva i flera timmar på till exempel leksaker, handtag och kläder. RS-viruset kan också smitta spridas genom att du tar i hand i med någon som har viruset på händerna. Om du sedan tar i ansiktet med händerna kan viruset komma in genom munnen och näsan.

Det tar tre till fem dagar från det att barnet smittats av RS-viruset till att barnet blir sjuk.

Ett barn som har haft RS-virus en gång är inte helt immun mot sjukdomen och kan därför få den igen. Oftast är besvären lindrigare än första gången.

Fler smittas under vintern

Antalet barn som blir sjuka av RS-virus ökar alltid under några månader på vinterhalvåret. Periodens start och längd varierar från år till år och över landet. Oftast börjar perioden tidigt på vintern och flest personer blir sjuka i februari eller mars. Utbrottet brukar bli kraftigare vartannat år. Tänk också på att äldre (75 år och äldre samt de över 60 år och med komplicerade sjukdomar) kan drabbas av svår RS-virusinfektion, så undvik helst att träffa mor- och farföräldrar om barnet har RS-virusinfektion.

Hur kan jag minska risken att barnet smittas?

Genom att vara noggrann med hygienen och att hålla avstånd till andra inomhus kan du minska risken att du eller barnet smittas av RS-virus. Många blir sjuka under vinterhalvåret och då är det bra att vara extra försiktig. Om du eller barnet är sjuk är det viktigt att tvätta händerna ofta och att hosta och nysa i armvecket för att inte sprida smittan vidare.

Barn som är sjuka ska stanna hemma för att inte smitta andra. De kan gå tillbaka till förskolan, skolan eller andra aktiviteter när de är tillräckligt pigga för att orka vardagen som vanligt. Ett barn som nyss haft feber är bra att hålla hemma ett dygn efter att febern gått ner.

Förebyggande behandling

Det finns inget vaccin för barn. Barn som har ökad risk att bli allvarligt sjuka kan behöva förebyggande behandling. Det är i så fall barnkliniken som barnet har kontakt med som föreslår det. Det vaccin som finns mot RS-virus är för personer 75 år och äldre (samt de över 60 år och med komplicerade sjukdomar).

Sök vård om du misstänker att ett barn har RS-virus och symptomen blir besvärliga. Du hittar din närmsta Capio-mottagning här. https://capio.se/hitta-mottagning/primarvard/

Relaterade diagnoser

Granskad av:

Stefan Bremberg, Chefläkare, Capio

Senast granskad:

2024-01-02