Capio
Capio
Capio

Dyslexi

Dyslexi är när du har svårigheter att stava eller läsa och ofta upptäcks dyslexi redan i ung ålder, men inte alltid. Det finns bra hjälp och stöd att få.

Vad är dyslexi?

Dyslexi innebär svårigheter att lära sig att stava och läsa. Det är ofta ärftligt och upptäcks för det mesta redan i tidig ålder. Om du eller ditt barn har svårt att lära dig att läsa och stava, kan det vara en bra idé att ta hjälp av en specialpedagog. De kan ge dig bra stöd och hjälpa till att hitta bra hjälpmedel som underlättar för dig i din vardag.

Symptom på dyslexi

Dyslexi kan märkas på olika sätt. Ofta upptäcks det genom att du eller ditt barn har problem med både talet och skrivet språk. Det är också vanligt att du har lättare att ta till dig information genom att lyssna. Att läsa brukar vara svårt för dig med dyslexi. Det är också vanligt att du:

 • Har svårt att stava rätt.
 • Har svårt att skilja på olika ljud som till exempel g och k eller u och y.
 • Har svårt att rabbla upp saker som kommer i följd, som exempelvis, veckodagarna, månaderna, bokstäverna i alfabetet eller talen i multiplikationstabellerna.
 • Har svårt att komma på snabbt vad saker heter. Det tar lång tid även fast du vet att du kan det.
 • Undviker längre och svårare ord.
 • Du är kreativ i ditt ordval, undviker ord du har svårt att stava till och ersätter/letar efter ord du kan istället.
 • Lässvårigheter, utelämnar delar eller hela ord när du läser.
 • Vänder på bokstäverna i ord.
 • Skriver otydligt, utelämnar eller byter plats på bokstäver.
 • Läser långsamt och fastnar eller hakar upp dig på ord eller läser snabbt och fel.
 • Inlärningssvårigheter, oftast koncentrerar sig personer med dyslexi mer på att läsa och stava rätt än att förstå innehållet och sammanhanget.
 • Känner dig väldigt trött och uttömd efter att ha läst läxor eftersom du ansträngt dig mer än en person som inte har dyslexi.

När du har dyslexi är det inte ovanligt att du har andra svårigheter också. Det kan exempelvis vara att du har svårt att koncentrera dig eller komma till skott och sätta igång med saker.

Behandling

Det finns ingen behandling som gör att du blir av med dyslexi. Däremot finns det bra hjälp att få så att du klarar dig bra i din vardag. Det finns många olika former av anpassningar och hjälpmedel.

Egenvård – vad kan jag göra själv?

Ett första steg till att underlätta inlärningen och på ett bättre sätt kunna hantera sin dyslexi är att söka professionell hjälp och se till att det görs en ordentlig utredning. På så sätt kan du få bra stöttning, tips och råd kring hur du bäst hanterar din dyslexi.

Hjälp och stöd

Om du har ett barn som har dyslexi och som ska lära sig att läsa behöver hen träna med någon form av ljudmetod. Om barnet inte lärt sig läsa i första klass så behöver hen få extra stöttning. Barnet kan få mycket bra stöd genom enskild undervisning av en specialpedagog.

Om du är vuxen och har dyslexi kan du få hjälp att göra olika slags anpassningar som underlättar för dig i ditt arbete eller i dina studier. Det kan exempelvis vara så att du får tydliga checklistor med tydliga instruktioner, att uppgifter delas upp i mindre delar eller att du får tillgång till inspelade läroböcker.

Dyslexiutredning

För att komma fram till vilka åtgärdsprogram och anpassningar som behövs behöver man göra en kartläggning och en utredning av sin dyslexi. Det kan göras av en logoped, speciallärare, specialpedagog, dyslexipedagog eller psykolog med speciell kunskap om dyslexi.

När och var ska jag söka vård?

Om du som är vuxen har svårigheter att läsa eller skriva och behöver stöd eller hjälp kan du vända dig till din vårdcentral eller till en patientförening för personer med dyslexi, som till exempel Svenska Dyslexiföreningen eller Dyslexiförbundet.

Om ditt barn har mycket svårt att lära sig läsa och skriva och du misstänker att hen har dyslexi kan du ta kontakt med barnets lärare och elevhälsan. Ju tidigare ni närmar er problemet desto bättre är det.

Vi hjälper dig