Capio
Capio

Blodsjukdomar

Det finns olika typer av blodsjukdomar. Blodet kan antingen innehålla för lågt antal blodkroppar, för högt antal blodkroppar, sjuka blodkroppar eller ha en förändrad koaguleringsförmåga.

Relaterade diagnoser