Capio
Capio
Capio

Blodsjukdomar

Det finns olika typer av blodsjukdomar. Blodet kan antingen innehålla för lågt antal blodkroppar, för högt antal blodkroppar, sjuka blodkroppar eller ha en förändrad koaguleringsförmåga.

Relaterade diagnoser