Capio
Capio
Capio

Blodbrist – anemi

Blodbrist, även kallat lågt blodvärde eller anemi, innebär att du har för lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin är färgämnet i de röda blodkropparna som behövs för att binda syre och frisätta syre i kroppens celler. Blodbrist kan göra att du blir yr, trött och får huvudvärk. Oftast går det att återställa mängden blodkroppar med hjälp av läkemedel. 

Anemi är det latinska namnet för blodbrist. Den vanligaste varianten av blodbrist är den som beror på för lite järn eller blodbrist som är orsakad av andra sjukdomar. Att ha brist på vitamin B12 kan också orsaka blodbrist.  

Vad är anemi?

Anemi innebär att det finns för lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin tar hand om syretransporten i blodet och finns i de röda blodkropparna. Hemoglobinet är det som gör att blodet ser rött ut, och det är mängden hemoglobin man mäter när man mäter blodvärdet.  

Symptom 

Eftersom de röda blodkropparna har som uppgift att transportera syre så kan brist på röda blodkroppar ge många olika symptom. Syre behövs för de flesta av kroppens funktioner och låg syretransportkapacitet kan därför leda till trötthet, andfåddhet, yrsel, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, hjärtklappning och öronsus. Det är hur svår blodbristen är som avgör vilka symptom du får, om blodvärdet sjunker långsamt kan det dock vara så att du inte upplever några symptom alls. 

När och var ska jag söka vård? 

Du ska kontakta en vårdcentral om du misstänker att du har blodbrist.  

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har svart eller blodig avföring. Om det är stängt ska du söka vård på en akutmottagning.    

Orsak till blodbrist 

Det finns många olika orsaker till att anemi uppstår. Det kan till exempel bero på: 

  • Järnbrist 
  • Brist på vitamin B12 eller folsyra 
  • Ärftliga sjukdomar  
  • Menstruella blödningar 
  • Hypotyreos, brist på sköldkörtelhormon 
  • Kroniska sjukdomar och infektioner 

Behandling

Det är orsaken till blodbristen som avgör vilken typ av behandling du får. En läkare behöver ta reda på orsaken och därefter påbörjas behandling. Det finns olika behandlingar. Det kan till exempel handla om järntabletter eller sprutor med järn, vitamintillskott eller – vid svår blodbrist – blodtransfusioner  

Undersökning

När du kommer till vårdcentralen får du berätta om dina symptom, och sen gör läkaren en kroppsundersökning. Läkaren frågar om det finns blodsjukdom eller liknande i släkten och du får även berätta om tidigare sjukdomar, din kost och om du tar några läkemedel. Du som menstruerar får berätta om hur ofta du har mens, hur mycket du blöder och om eventuella mellanblödningar.  

Vad kan jag göra själv?  

Du kan förebygga blodbrist som beror på järnbrist, brist på folsyra eller brist på vitamin B12. Oftast räcker det att ha en varierad kost för att du ska få i dig tillräckligt med järn, folsyra och B12. Om du vet att dina järnvärden brukar vara låga så är det bra att hålla koll så att det du äter innehåller tillräckligt med järn. Du behöver inte ta något kosttillskott om en läkare inte konstaterat att du har järnbrist.  

Om en läkare har konstaterat att du har blodbrist räcker det inte att äta mat med mycket järn, utan då behöver du behandling.  

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig