Capio
Capio
Capio

Högt blodtryck

Ungefär en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning har högt blodtryck. Det är vanligt att människor inte är medvetna om sitt höga blodtryck eftersom det inte alltid ger några symptom. Att ha högt blodtryck kan vara ett allvarligt tillstånd om det inte behandlas och därför är det bra att regelbundet kontrollera blodtrycket.

Vad är högt blodtryck?

När blodet drivs ut från hjärtat, vidare ut i kroppen och tillbaka uppstår det ett tryck som kallas för blodtryck. Ett högt blodtryck försvårar hjärtats arbete med att pumpa runt blodet i kroppen. Det kan vara ett allvarligt tillstånd och kan leda till en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och njurproblem.

Orsaker till högt blodtryck

Det är ofta svårt att peka ut en enskild orsak till varför du får högt blodtryck. Det finns flera faktorer kan påverka blodtrycket:

 • Ärftlighet
 • Övervikt och obesitas
 • Stress
 • Hög fett- och sockerkonsumtion
 • Hög alkoholkonsumtion
 • Rökning

Blodtrycket, och då framförallt övertrycket, ökar också med åldern. Detta är den vanligaste typen av förhöjt blodtryck och kallas för primär eller essentiell hypertoni.

Hos ungefär en tiondel av alla med högt blodtryck finns dock det en specifik orsak som ligger bakom. Detta kallas för sekundär hypertoni och är vanligast hos yngre personer.

Orsaker till sekundär hypertoni kan exempelvis vara:

 • Hormonrubbning
 • Njursjukdom
 • Graviditetskomplikationer
 • Biverkning av läkemedel, som till exempel p-piller

Symptom på högt blodtryck

Det är vanligt att ha högt blodtryck utan att du känner av några symptom. En del kan känna av lindriga symptom så som lätt huvudvärk och trötthet. Att vara trött och ha ont i huvudet kan även ha andra orsaker. Det enda sättet att få veta säkert om du har ett bra/normalt blodtryck eller inte är genom att undersöka det med hjälp av en blodtrycksmätning.

Om du lider av mycket högt blodtryck kan du få tydligare symptom så som kraftig huvudvärk och andnöd. Det är ovanligt, men om du känner andnöd och huvudvärk är det ett livshotande tillstånd och du bör söka vård.

Egenvård – vad kan jag göra själv?

Eftersom ett förhöjt blodtryck ofta är kopplat till din livsstil finns det mycket du själv kan göra.

 • Håll koll på din vikt. Undvik övervikt.
 • Var aktiv i vardagen och motionera regelbundet.
 • Ät en varierad och hälsosam kost med mycket grönsaker, frukt och fibrer.
 • Undvik tobak.
 • Avstå från alkohol.
 • Minska intaget av salt. Salta maten sparsamt vid tillagning och salta inte maten extra vid bordet.
 • Undvik lakrits.
 • Försök att stressa mindre. Testa exempelvis yoga eller mindfulness för att komma ner i varv.

När och var ska jag söka vård?

Om du misstänker, eller är orolig för att du har högt blodtryck ska du göra en blodtryckskontroll. Det kan du göra på vårdcentralen och på vissa apotek som erbjuder tjänsten.

Kontakta din vårdcentral om: 

 • Du har ett uppmätt blodtryck som är 140/90 eller högre utan att du har andra symptom. Är det stängt på vårdcentralen kan du avvakta tills den öppnar.

Kontakta vårdcentral eller jouröppen mottagning du snart du kan om:

 • Ditt blodtryck är uppmätt till 230/130 eller högre utan andra symptom.
 • Du är gravid och ditt blodtryck är 140/90.

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om: 

 • Du har kraftig huvudvärk eller andnöd och misstänker att du har högt blodtryck.
 • Du som gravid har ett uppmätt blodtryck på 160/110 eller högre.

Om det är stängt på både vårdcentralen och jourmottagningen bör du söka vård på en akutmottagning.

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig