Capio
Capio
Capio

Diabetes

De två typerna av diabetes är typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Vid typ 1-diabetes kan kroppen inte kan producera hormonet insulin. Det är en livslång sjukdom och går inte att bota, men det finns bra behandling att få. Vid typ 2-diabetes har kroppen svårt att hålla sockerhalten i blodet tillräckligt låg. Typ 2-diabetes är vanligast och uppstår oftast i vuxen ålder.

Relaterade diagnoser